Archiwum tagów: mediacja podatkowa

Ustawa wprowadzi możliwość mediacji ułatwiającej komunikację podatnika z urzędem skarbowym. Sprawy podatkowe ze swej natury długo uchodziły za „nienegocjacyjne”, a ich rozstrzyganie w drodze konsensusu między organem podatkowym a podatnikiem przyjmowano jako niedopuszczalne. Po kilku latach dyskusji opublikowano właśnie projekt Nowej Ordynacji Podatkowej, który wprowadza nieznane dotychczas formy załatwiania spraw podatkowych. Czy odpowiedzą one na […]


Jedną z propozycji zmian, jakie pojawiły się podczas prac Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego nad nową Ordynacją podatkową jest postulat wprowadzenia do niej form niewładczych – procedury konsultacyjnej, porozumienia miedzy podatnikiem a organem podatkowym oraz mediacji podatkowej. Obecnie, za wyjątkiem wydawanych przez Ministra Finansów interpretacji podatkowych, organy podatkowe posługują się co do zasady władczymi formami […]