Archiwum tagów: mechanizm podzielonej płatności

Mimo, że projektu nowelizacji ustawy o VAT wprowadzającego obowiązkowy split payment nie przyjął jeszcze Rząd, MF poinformowało DGP, że zmiany mają wejść w życie we wrześniu i nie jest przewidywane przesunięcie tego terminu. Jednocześnie resort potwierdził, że „mechanizm podzielonej płatności nie będzie przewidywał otwierania rachunków VAT do rachunków walutowych ani płatności w podzielonej płatności w […]


Ministerstwo Finansów przedstawiło „PB” dane dotyczące funkcjonowania systemu podzielonej płatności VAT w okresie od 1 lipca 2018 r. do końca marca 2019 r. Wynika z nich, że w ciągu trzech kwartałów w systemie split payment 400 tys. firm dokonało ok. 12 mln transakcji, a łączna wartość podatku VAT w nim zapłaconego wyniosła ponad 46 mld […]


Projekt MF wprowadzający od września 2019 r. obowiązkowy split payment przewiduje także 100-proc. sankcje VAT dla sprzedawcy, który na fakturach objętych tym mechanizmem nie umieści adnotacji o podzielonej płatności. Kara zostanie nałożona też na nabywcę, który opłaci fakturę z pominięciem split paymentu. Dodatkowo przewidziano sankcje karnoskarbowe, a od 2020 r. podatnik nie zaliczy takiego wydatku […]


Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał ważny dla branży ubezpieczeniowej wyrok dotyczący split payment. Sąd orzekł, że spłata regresu ubezpieczeniowego przez dłużnika na rzecz ubezpieczyciela z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności nie oznacza, że ten będzie odpowiadał solidarnie za niewykonanie zobowiązania podatkowego. W takim przypadku nie dochodzi bowiem do cesji (sygn. akt III SA/Wa 2519/18).