Archiwum tagów: mechanizm podzielonej płatności

Oznaczenie przez sprzedawcę faktury dopiskiem „Mechanizm podzielonej płatności” nie zmusza nabywcy do stosowania split payment, jeśli transakcja nie jest nim objęta – potwierdziło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie „Rzeczpospolitej”. Split payment dotyczy podatników nabywających towary lub usługi wrażliwe wskazane w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, gdy kwota brutto z faktury przekracza 15 […]


Dyrektor KIS w interpretacji nr 0111-KDIB1-1.4010.387.2019.1.SG, wyjaśnił, że mimo oznaczenia faktury VAT klauzulą „mechanizm podzielonej płatności”, w sytuacji w której okaże się, że kupione towary lub usługi nie są wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, stosowanie mechanizmu podzielonej płatności nie będzie konieczne.


Od listopada przedsiębiorcy będą stosować mechanizm podzielonej płatności, tzw. split payment. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP wyjaśnia zasady stosowania nowej regulacji do transakcji dokonanych na przełomie października i listopada. Nabywca, który w październiku zapłaci kontrahentowi zaliczkę na poczet transakcji objętej odwrotnym obciążeniem, powinien w listopadzie rozliczyć transakcję już w mechanizmie podzielonej płatności.


1 listopada wejdzie w życie obowiązkowy split payment. Mechanizm podzielonej płatności będzie dotyczył podatników nabywających towary lub usługi wrażliwe wskazane w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, gdy kwota brutto z faktury przekroczy 15 tys. zł. Jak podaje Rzeczpospolita, od tego dnia dokonywanie płatności firmową kartą płatniczą może stać się ryzykowne. Nie będą one […]


Mechanizm podzielonej płatności (split payment) miał wpłynąć na płynność finansową przedsiębiorców. Jak się okazuje w praktyce za uwolnienie środków z rachunku VAT podatnicy muszą uiścić opłatę skarbową w wysokości 30 zł. Eksperci podkreślają, że na razie opłata fiskusowi się należy. Od listopada zostanie ona jednak zlikwidowana – potwierdziło MF w odpowiedzi na pytanie DGP.