Archiwum tagów: MDR

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują przepisy o raportowaniu schematów podatkowych (MDR). Zasadniczo obowiązek zgłoszenia informacji o schematach podatkowych dotyczy podmiotu, który proponuje rozwiązania pozwalające uzyskać korzyść podatkową. W przepisach do raportowania zobligowano również wspomagającego, który świadczy usługi pomocy, wsparcia lub porad dotyczących uzgodnienia, które stanowić może schemat podatkowy. Takimi podmiotami są  m.in. banki czy […]


Od sierpnia dochody osób do 26 roku życia mają być zwolnione z PIT. Pojawiły się wątpliwości czy nowa ulga w PIT jest schematem podatkowym podlegającym obowiązkowemu raportowaniu (MDR). Zdaniem Bartosza Czerwińskiego z EY mogąca mieć zastosowanie do tego przypadku ogólna cecha rozpoznawcza (zmiana kwalifikacji dochodów do innego źródła lub zmiany zasad opodatkowania, których skutkiem jest […]


Obowiązujący od początku roku obowiązek przekazywania informacji o dokonaniu jakichkolwiek czynności elementu schematu podatkowego lub uzyskanej korzyści (tzw. MDR-3) na korzystających, budzi wątpliwości. Nie wiadomo czy dotyczy on wszystkich korzystających, czy kwalifikowanych korzystających, czy też korzystających, którzy dokonują czynności w zakresie schematów podatkowych podlegających zgłoszeniu do Szefa KAS. W ocenie niektórych ekspertów może dojść do […]


W ostatnim czasie na podatników nakładane są obowiązki nie poprzez prawo, a przez serwery. Przykład? Struktury MDR zawierają np. dane, które niekoniecznie wynikają z ustawy. Jeszcze gorzej jest z podatkiem u źródła, dla którego – odzyskania czy uzyskania opinii o zwolnieniu – również zastrzeżono w ustawie formę elektroniczną.