Archiwum tagów: MDR

Od 1 stycznia trzeba informować fiskusa o schematach podatkowych, które dają oszczędności podatkowe. W przepisach wskazano, że dotyczy to firm, której przychody, koszty czy aktywa przekraczają 10 mln euro, a korzyść podatkowa jest większa od 2,5 mln euro. Powstała wątpliwość czy progi te nie mają zastosowanie także do schematów transgranicznych, czy też w tym przypadku […]


Zdaniem ekspertów wprowadzony do ordynacji podatkowej obowiązek raportowania schematów optymalizacyjnych został błędnie wdrożony. Podkreślają, że Szef KAS nie powinien być informowany o schematach w których głównym celem nie jest „główna korzyść” podatkowa, a tymczasem podatnicy mają raportować każdą działalność, i to zarówno transgraniczną, jak i krajową. Z tymi zarzutami nie zgadza się MF.


Z projektu objaśnień MF dotyczącego obowiązku raportowania schematów podatkowych wynika, że firmy należące do grupy kapitałowej muszą wdrożyć wewnętrzną procedurę w związku z obowiązkiem raportowania. Dodatkowo Ordynacja podatkowa wymaga  by procedura została zaakceptowana przez członków kadry kierowniczej wyższego szczebla danego podmiotu.


W projekcie objaśnień do nowych przepisów o obowiązku raportowania schematów podatkowych wskazano m.in. kogo należy uważać za “wspomagającego”. Okazuje się, że może być nim nawet notariusz sporządzający dla firmy różne umowy. Dodatkowo obowiązkowi raportowania ma podlegać podatnik, który rozpocznie działalność badawczo-rozwojową i już wtedy będzie wiedział, że może skorzystać z ulgi B+R.


Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów uruchomiono bramkę, za pomocą której można składać informacje o schematach podatkowych. Przewidziano kilka formularzy: MDR-1, MDR-2, MDR-3 i MDR-4. Dodatkowo do 7 stycznia wszyscy zainteresowani mogą przesyłać swoje uwagi do projektu objaśnień w sprawie nowego obowiązku, które mają być opublikowane w połowie stycznia.