Archiwum tagów: LPG

W dniu 22 lipca br. Sejm rozpatrzył uchwałę Senatu czym zakończył prace nad ustawą o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, która obecnie oczekiwać będzie na decyzję Prezydenta RP. Celem procedowanego pakietu rozwiązań było przede wszystkim zwiększenie kontroli nad systemem zapasów interwencyjnych ropy naftowej i paliw, wprowadzenie większej przejrzystości na rynkach paliw i […]


Komisja Europejska opublikowała projekt zmian w dyrektywie energetycznej radykalnie zmieniający opodatkowanie wyrobów energetycznych. Zdaniem Sławomira Mikulskiego z firmy GASPOL, przyjęcie tej propozycji skutkowałoby wzrostem opodatkowania LPG o 400 proc., co spowodowałoby wzrost ceny 1 litra autogazu o mniej więcej 1 zł. Po zmianach w opodatkowaniu cena LPG wzrośnie o 1 złoty na litrze Ewa Matyszewska […]