Archiwum tagów: kwalifikowany podpis elektroniczny

Od 1 października 2018 r. roczne raporty można sporządzać tylko elektronicznie i podpisywać je za pomocą e-PUAP lub płatnego podpisu kwalifikowanego. Tak podpisywane sprawozdania po zatwierdzeniu składa się do eKRS. Okazuje się jednak, że elektroniczny rejestr sądowy nie odrzuca sprawozdań finansowych sygnowanych komercyjnym podpisem, który nie jest kwalifikowany. Eksperci wskazują, że użycie niewłaściwego podpisu jest […]


Zeznania CIT-8 za 2018 r. muszą być składane cyfrowo i trzeba je opatrzeć płatnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wiele małych podmiotów nie ma jednak takiego podpisu. Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat, z którego wynika, że elektroniczne zeznania CIT-8 podatników, którzy już nie mogą składać rocznych deklaracji papierowo, może przesłać pełnomocnik. Resort dodaje też, że rozważa możliwości wprowadzenia […]


Zarówno PIT-11, jak i PIT-40 można przekazać osobiście, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną, ale tylko z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Potwierdza to interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 13 stycznia br. (IPPB4/415-791/11-3/MP). Dyrektor izby wyjaśnił ponadto, że płatnik nie musi uzyskać pisemnej zgody podatnika na przekazanie PIT-11 i PIT-40 za pośrednictwem komunikacji elektronicznej. W […]