Archiwum tagów: kryptowaluty

Obowiązujące od 2019 r. przepisy dotyczące opodatkowania kryptowalut budzą wątpliwości w zakresie rozliczenia kosztów. Zgodnie z nimi kosztami z tytułu sprzedaży kryptowaluty są udokumentowane wydatki bezpośrednio poniesione na jej nabycie oraz koszty związane ze zbyciem. Jednocześnie handlujący mają tylko dwa lata na odliczenie wydatków. Nie jest też jasne jak dokumentować koszty.


Od początku 2019 r. przychody z obrotu kryptowalutami będą zaliczane do kapitałów pieniężnych. Dotyczyć to będzie także przychodów ze sprzedaży kryptowaluty na giełdzie lub w kantorze albo wymiany jej na tradycyjny pieniądz (złoty, dolar, euro) – w takim przypadku trzeba będzie zapłacić 19-proc. PIT. Neutralna podatkowo będzie tylko wymiana jednej e-waluty na inną.


Projekt zmian w PIT i CIT zakładał, że wprowadzone zmiany miały obowiązywać z mocą wsteczną od 1 stycznia 2018 r. Z najnowszej wersji nowelizacji wynika jednak, że do umów leasingowych zawartych przed 2019 r. będzie można stosować dotychczasowe regulacje. Z mocą wsteczną nie wejdą również w życie nowe zasady opodatkowania dochodów z kryptowalut oraz 9 […]


MF w projekcie nowelizacji ustaw podatkowych zaproponowało, aby wymiana jednej kryptowaluty na drugą była neutralna podatkowo. Nowelizacja ma wejść w życie od 2019 r. z mocą wsteczną już od 1 stycznia 2018 r., co oznacza, że pozbawi możliwości odliczenia już poniesionych i wykazanych kosztów uzyskania przychodów związanych z wymianą jednej kryptowaluty na inną.


Zgodnie z projektem nowelizacji PIT, CIT i ordynacji podatkowej, zyski z obrotu kryptowalutami kwalifikowane będą odpowiednio do przychodów z kapitałów pieniężnych lub zysków kapitałowych. Projekt zakłada również, że wszystkie poniesione koszty w danym roku podatnik będzie musiał wykazać w zeznaniu za ten rok, niezależnie czy w tym roku uzyska przychód, czy też nie.