Archiwum tagów: kredyt konsumencki

Przepis art. 16 ust. 1 pkt 25b Ustawy o CIT wykorzystywany przede wszystkim przez Banki do uznawania za koszty podatkowe nieściągalnych wierzytelności kredytowych, może mieć również zastosowanie do nieściągalnych wierzytelności podmiotu spełniającego określone kryteria zawarte w ustawie o kredycie konsumenckim. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w dniu 10 maja 2017 w wyroku I SA/Po 1544/16 […]


23 marca 2017 r. Komisja Europejska opublikowała plan działań w sprawie detalicznych usług finansowych („Consumer financial services action plan”), którego głównym celem ma być zwiększenie zaufania konsumentów do usług finansowych i wzmocnienie ich pozycji na rynku, a także ograniczenie przeszkód prawnych i regulacyjnych mających wpływ na działalność przedsiębiorstw świadczących usługi finansowe transgranicznie. Środkiem służącym realizacji […]


Zgodnie z opinią ekspertów, przepisy podatku bankowego są nieprecyzyjne i słabo skorelowane z ustawą o kredycie konsumenckim. Może to uderzyć w państwowe firmy udzielające pożyczek pracownikom. W przypadku instytucji pożyczkowych zwolnienie z podatku bankowego dotyczy aktywów do 200 mln zł, ale problem zaczyna się z definicją podatnika, którą określa ustawa o kredycie konsumenckim. W myśl […]