Archiwum tagów: Krajowy Rejestr Sądowy

Obowiązujące od 15 marca br. przepisy miały usprawnić i zautomatyzować przesyłanie bilansu do Krajowego Rejestru Sądowego. Na razie są przyczyną licznych problemów – pisze autorka. Chodzi przede wszystkim o wymóg posiadania numeru PESEL przez osoby reprezentujące spółkę, które składają sprawozdanie do KRS. Okazuje się, że problem jest też z systemami teleinformatycznymi, za pomocą których takie […]


Od 1 grudnia br. podmiotom wpisywanym do Krajowego Rejestru Sądowego numer identyfikacji podatkowej będzie nadawany z urzędu. Urząd skarbowy będzie mógł przeprowadzić postępowanie wyjaśniające (w terminie trzech dni od przekazania danych z bazy KRS) tylko w przypadku podejrzenia, że podmiot posiada już NIP. Potwierdzeniem, że podmiot otrzymał identyfikator podatkowy, będzie ujawnienie numeru w KRS. Nowe […]


Minister Sprawiedliwości zaprezentował w dniu 24 lipca 2014 roku projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Celem projektu jest wykreślenie z rejestru tak zwanych „martwych spółek”, niedziałających od wielu lat. Usuwanie spółek z urzędu będzie dotyczyło zarówno podmiotów nieprzerejestrowanych ze starego rejestru sądowego (RHB), jak i założonych już pod rządami […]