Archiwum tagów: Krajowa Administracja Skarbowa

Minister Teresa Czerwińska zapowiedziała, że w latach 2020-2022 na modernizację administracji skarbowej zostanie przeznaczone 1,9 mld zł, z czego 660 mln zł przypadnie na podwyżkę wynagrodzeń. Tymczasem doradcy podatkowi zauważają, że reforma KAS z marca 2017 r. nie przyniosła oczekiwanych skutków. Główne zastrzeżenia dotyczą kompetencji urzędników oraz czasu trwania postępowań w sprawach podatkowych.


Służby Krajowej Administracji Skarbowej w ciągu pierwszego półrocza br. wykryły ponad 150 tys. pustych faktur. To o połowę więcej niż rok wcześniej. Prawdopodobnie jest to efekt coraz bardziej wydajnej analityki danych z jednolitych plików kontrolnych. Dodatkowo w resorcie finansów trwają prace nad rozwiązaniem przypominającym zakup kontrolowany pustych faktur.


Serdecznie zapraszamy 11 września 2018 r. o godz. 10.00 na bezpłatne, otwarte szkolenie online „Fiskus a podatnik – przewrót w relacjach czy tylko kosmetyka?” podczas którego eksperci EY przedstawią jakie znaczenie mają nowe przepisy dla pozycji prawnej podatników.


Pierwszy rok funkcjonowania ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej pokazał, że są pewne obszary, w których istnieje potrzeba usprawnienia działań administracji skarbowej – odmiennego przypisania zadań i uzupełnienia luk, które dostrzeżono w procesie funkcjonowania nowych regulacji. MF przedstawia propozycje, które mają pomóc zreformować najistotniejsze obszary.


Z opublikowanego projektu nowelizacji ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej wynika, że poszerzona ma być definicja „kontrahenta kontrolowanego”, czyli podmiotu, u którego fiskus może prowadzić kontrolę krzyżową. – Kontrolowany będzie mógł być praktycznie każdy podmiot, który choćby pośrednio uczestniczył w transakcji. W skrajnej sytuacji może to być nawet podmiot dostarczający papier do drukarek do magazynu, w którym przechowywane były towary związane z daną transakcją. Ale nie o to chyba chodzi – mówi Tomasz Rolewicz z EY.