Archiwum tagów: koszty uzyskania przychodu

Z wykazu prac legislacyjnych RM wynika, że rząd zamierza przyjąć jeszcze w tym kwartale projekt nowelizacji zmierzającej do zmniejszenia obciążeń w zakresie PIT, z której skorzysta około 25 mln podatników. Nowela ma wejść w życie 1 stycznia 2020 r., dotyczy m.in. obniżenia pracownikom stawki właściwej dla pierwszego progu podatkowego z 18 do 17 proc. oraz […]


Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że wynagrodzenia członków zarządu, którzy są jednocześnie wspólnikami spółki z o.o. mogą być kosztem uzyskania przychodów. Jest to bowiem świadczenie dwustronnie zobowiązujące, które nie zostało więc wyłączone z kosztów na podstawie ustawy o CIT (interpretacja nr 0114-KDIP2-2.4010.175.2019.1.AS).


Od 2019 r. leasingobiorcy mogą ująć w kosztach uzyskania przychodu maksymalnie 150 tys. zł opłacanych rat. Co do zasady dotyczy to umów zawartych po 1 stycznia 2019 r., ale ustawodawca przewidział wyjątki – nowe zasady dotyczą także umów zmienionych lub odnowionych po 31 grudnia 2018 r. Potwierdza to także Dyrektor KIS w wydawanych interpretacjach (np. […]