Archiwum tagów: koszty kwalifikowane

Czy konieczne jest poniesienie wydatków inwestycyjnych (CAPEX), aby ubiegać się o zwolnienie podatkowe w ramach polskiej strefy inwestycji? Jak ma wyglądać mechanizm zwolnienia z podatku? Czy zwolnienie dotyczyć będzie całości przychodów w danym okresie?– na te pytania odpowiadali eksperci EY.


Do konsultacji publicznych trafił projekt ustawy o finansowym wspieraniu produkcji kulturowych gier wideo. Przewiduje on, że twórcy gier, którzy spełnią tzw. test kulturowy, będą mogli dodatkowo odliczyć od podstawy opodatkowania CIT/PIT 100 proc. ustawowo określonych kosztów kwalifikowanych. Realna korzyść dla podatnika wyniesie 19 proc. kosztów kwalifikowanych.


Rozporządzenia, które uruchomiły Polską Strefę Inwestycji wzbudziły wątpliwości wokół 122 miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze i sąsiadujących z nimi gmin. W zakresie minimalnych kosztów kwalifikowanych do poniesienia przez przedsiębiorcę dla inwestycji na terenie większego miasta, stosuje się bowiem takie same zasady jak w wypadku miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.


W odpowiedzi na zapytanie dotyczące objęcia pomocą publiczną spółki, która zamierza ponieść wydatki na wyposażenie biura mieszczącego się poza SSE, dyrektor KIS uznał, że koszty kwalifikowane, będące podstawą naliczenia limitu tego zwolnienia, muszą dotyczyć nakładów poniesionych na terenie SSE (0111-KDIB1-2.4010. 261.2018.2.DP).


Zgodnie z interpretacją indywidualną dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (0111-KDIB1-3.4010.244.2018.1.MO) serwera nie można uznać za aparaturę badawczo-rozwojową (jest bowiem sprzętem o uniwersalnym zastosowaniu). Oznacza to, że spółka prowadząca portal internetowej wymiany walut nie może zaliczyć wydatków na jego najem do kosztów kwalifikowanych.