Archiwum tagów: koronawirus

24 czerwca 2020 r. weszły w życie preferencyjne przepisy dotyczące możliwości wydłużonego korzystania z certyfikatów rezydencji potwierdzających miejsce siedziby zagranicznego podatnika dla celów podatkowych. Przepisy zostały wprowadzone przez tzw. Tarczę 4.0 i na jej podstawie polscy płatnicy podatku u źródła mogą korzystać z wielu uproszczeń.


Wielu liderów musi znacząco przebudować funkcje podatkowe swoich przedsiębiorstw, żeby mieć pewność, że będą one w pełni gotowe na ożywienie gospodarcze, jakie nastąpi po zakończeniu pandemii COVID-19. Umiejętność i szybkość reagowania ma obecnie kluczowe znaczenie, ponieważ kwestie podatkowe są zasadniczym elementem wielu kompleksowych pakietów pomocy gospodarczej wprowadzonych w ponad 115 krajach i jurysdykcjach od czasu, gdy w marcu ogłoszono pandemię.


Tarcza finansowa przewiduje różne mechanizmy wsparcia z odrębnymi limitami kwoty maksymalnej pomocy dla MŚP oraz dużych przedsiębiorstw. Z tego względu informacja, która pojawiła się w ostatnim czasie o zmianie kryteriów kwalifikowania przedsiębiorców za MŚP miała istotny wpływ na zmianę sytuacji wielu podmiotów, między innymi tych wchodzących w skład grup kapitałowych, czy też działających w oparciu o franczyzę.


Sygnalizowane w artykule z 6 kwietnia 2020 r. dla Rzeczpospolitej zmiany w zakresie zawieszenia terminu na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spowodowanej COVID-19 stały się faktem. Ostatecznie przepisy Tarczy Antykryzysowej 2.0. nie przewidują przedłużenia 30-sto dniowego terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, ale stanowią, że…


OECD opublikowało raport dotyczący wpływu kryzysu COVID-19 na umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Raport ten porusza cztery kluczowe kwestie, tj. powstanie zagranicznego stałego zakładu z uwagi na obowiązkową pracę zdalną, czy zmianę rezydencji podatkowej spółek związaną z miejscem efektywnego wykonywania funkcji zarządczych.