Archiwum tagów: koronawirus

W dniu 31 marca 2020 r. (z wyjątkami przewidzianymi w ustawie) weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw („Ustawa”). Ustawa ta wprowadza specjalne zawieszenie terminów procesowych i sądowych w różnego rodzaju postępowaniach, w […]


W dniu 31 marca w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę wprowadzającą tzw. tarczę antykryzysową. Jeszcze tego samego dnia Minister Finansów zdążył wydać stosowne rozporządzenie, na mocy którego przesunięciu uległ termin na sporządzenie sprawozdań finansowych przez szereg podmiotów, w tym  przez spółki prawa handlowego i oddziały przedsiębiorców zagranicznych. Zmiana terminów dotyczy także sporządzenia sprawozdań z działalności jednostek oraz skonsolidowanych dokumentów finansowych grup kapitałowych.


W dniu 31 marca 2020 r. (z wyjątkami przewidzianymi w ustawie) weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw („Ustawa”). Ma ona na celu m.in. wprowadzenie rozwiązań ograniczających negatywne skutki, w tym biznesowe i […]


W dniu 28 marca 2020 r. Sejm uchwalił tzw. pakiet antykryzysowy, w tym ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Przedstawiamy niektóre rozwiązania prawne w zakresie nieruchomości zawarte w tej ustawie.


Kryzys związany z wybuchem epidemii COVID-19 ma ogromny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw o dużym zapotrzebowaniu na energię elektryczną i gaz. Wiele z nich musiało diametralnie zmienić swoje dotychczasowe plany produkcyjne. Mimo znaczącego ograniczenia zużycia energii, na przedsiębiorstwach nadal ciążą zobowiązania wynikające z umów zawartych z przedsiębiorstwami energetycznymi.


W obecnej sytuacji pandemii COVID-19 uwaga przedsiębiorców koncentruje się na zapewnieniu minimalnej ciągłości działalności oraz płynności finansowej. W efekcie objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów dotyczące sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym, osiągniętego z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o  wspieraniu nowych […]