Archiwum tagów: koronawirus a podatki

OECD opublikowało raport dotyczący wpływu kryzysu COVID-19 na umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Raport ten porusza cztery kluczowe kwestie, tj. powstanie zagranicznego stałego zakładu z uwagi na obowiązkową pracę zdalną, czy zmianę rezydencji podatkowej spółek związaną z miejscem efektywnego wykonywania funkcji zarządczych.


Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 weszła w życie 18 kwietnia 2020 roku. Określa ona zasady, warunki oraz tryb oferowania przedsiębiorcom wsparcia niezbędnego dla utrzymania i kontynuacji prowadzonej działalności gospodarczej, zagrożonej na skutek rozprzestrzeniania się choroby wywołanej wirusem COVID-19. Zmian w prawie podatkowym jest tym razem niewiele. Niektóre z nich to uzupełnienie przepisów już wprowadzonych w ustawie antykryzysowej z dnia 31 marca 2020 r., ale są również nowe instrumenty.


Tarcza Antykryzysowa to dziesiątki konkretnych rozwiązań dla pracowników, pracodawców, mikro, małych, średnich i dużych firm. PFR i EY rozpoczyna cykl szkoleń wideo zawierające praktyczne porady dla przedsiębiorców dotkniętych konsekwencjami pandemii COVID-19. Dzięki szkoleniom dowiesz się jak praktycznie skorzystać z przygotowanego pakietu wsparcia dla przedsiębiorców.


Ustawa antykryzysowa wprowadza szereg zmian w prawie podatkowym. Mają one na celu złagodzenie skutków obecnej, trudnej sytuacji przedsiębiorców i przyczynić się do poprawy ich płynności finansowej w krótkiej perspektywie. Autorzy artykułu omawiają kluczowe zmiany wprowadzone ustawą.


Z każdym dniem poznajemy więcej szczegółów na temat Tarczy Antykryzysowej. W ten weekend światło dzienne ujrzał pierwszy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Prace nad projektem ustawy nadal trwają i mają zostać zakończone już w tym tygodniu. Już teraz możemy jednak przedstawić jego główne założenia.


Rząd przedstawił wczoraj pakiet osłonowy dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2. Pomimo że projekty regulacji prawnych, które mają wprowadzać ten pakiet w życie, nie zostały jeszcze opublikowane, Ministerstwo Finansów przedstawiło główne założenia zmian podatkowych wchodzących w skład pakietu. Stosowne akty prawne mają zostać upublicznione jeszcze w tym tygodniu.