Archiwum tagów: konwencja MLI

Arabia Saudyjska W dniu 23 stycznia 2020 r. Arabia Saudyjska złożyła Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dokument ratyfikacyjny dotyczący wielostronnej konwencji wdrażającej środki związane z traktatami podatkowymi w celu zapobiegania erozji podstawy opodatkowania i przenoszenia zysków (MLI). MLI wejdzie w życie w stosunku do Arabii Saudyjskiej 1 maja 2020 r.   Cypr […]


Ministerstwo Finansów opublikowało opracowane przy współpracy z zagranicznymi urzędami skarbowymi Państw Stron wersje syntetyczne tekstów umów UPO. Obecnie udostępniono 23 dokumenty, prace nad kolejnymi czterema są w toku. Równocześnie opublikowano aktualny wykaz terminów rozpoczęcia obowiązywania MLI w Polsce dla poszczególnych UPO.


MF potwierdziło “Rzeczpospolitej”, że w 2019 r. nie zmienią się zasady rozliczania dochodów osób pracujących w Wielkiej Brytanii. Wątpliwości pojawiły się w związku z nową konwencją MLI. Resort wyjaśnił, że w 2019 r. będzie ona stosowana do podatków pobieranych u źródła. Przy rozliczaniu dochodów z pracy najemnej wprowadzona przez konwencję metoda proporcjonalnego odliczenia będzie stosowana […]