Archiwum tagów: konwencja MLI

Ministerstwo Finansów opublikowało opracowane przy współpracy z zagranicznymi urzędami skarbowymi Państw Stron wersje syntetyczne tekstów umów UPO. Obecnie udostępniono 23 dokumenty, prace nad kolejnymi czterema są w toku. Równocześnie opublikowano aktualny wykaz terminów rozpoczęcia obowiązywania MLI w Polsce dla poszczególnych UPO.


MF potwierdziło “Rzeczpospolitej”, że w 2019 r. nie zmienią się zasady rozliczania dochodów osób pracujących w Wielkiej Brytanii. Wątpliwości pojawiły się w związku z nową konwencją MLI. Resort wyjaśnił, że w 2019 r. będzie ona stosowana do podatków pobieranych u źródła. Przy rozliczaniu dochodów z pracy najemnej wprowadzona przez konwencję metoda proporcjonalnego odliczenia będzie stosowana […]


Biorąc pod uwagę zakres zmian, już dziś warto zweryfikować potencjalny wpływ MLI na rozliczenia podatkowe spółek działających w grupach międzynarodowych. Prezydent ratyfikował Wielostronną Konwencję*, za uprzednią zgodą parlamentu wyrażoną w ustawie. Ustawa ratyfikująca została opublikowana w Dzienniku Ustaw 14 listopada 2017 r., co oznacza że zmiany w polskich umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania mogą wejść […]