Archiwum tagów: kontrole celno-skarbowe

Z umowy przewidującej ogólne warunki wyjścia Wielkiej Brytanii z UE przewidziano, że handel ze Zjednoczonym Królestwem będzie się odbywał na dotychczasowych zasadach do 31 grudnia 2020 r. W tym czasie będą stosowane te same taryfy celne dla towarów. Jeśli jednak parlament brytyjski nie zatwierdzi umowy, kontrole graniczne i opłaty celne zostaną wprowadzone już od 29 […]


Pierwszy rok funkcjonowania ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej pokazał, że są pewne obszary, w których istnieje potrzeba usprawnienia działań administracji skarbowej – odmiennego przypisania zadań i uzupełnienia luk, które dostrzeżono w procesie funkcjonowania nowych regulacji. MF przedstawia propozycje, które mają pomóc zreformować najistotniejsze obszary.


Skarbówka wszczyna mniej kontroli, ale są one zdecydowanie bardziej skuteczne. Piotr Walczak – zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), podsumował dotychczasowy przebieg reformy na posiedzeniu komisji finansów publicznych 14 września 2017 r. Udało się uniknąć jakichkolwiek błędów przy wprowadzaniu reformy, a dochody budżetowe w ostatnim czasie rosną – podkreślał przedstawiciel KAS. Jak relacjonował wiceminister finansów, […]