Archiwum tagów: kontrola podatkowa

Organ podatkowy nie może żądać zapłaty podatku, którego spółka nie naliczała, bo stosowała się do utrwalonej wykładni i praktyki organów podatkowych. Miała bowiem uzasadnione przekonanie, że nie jest zobowiązana do naliczania podatku – tak wynika z precedensowego wyroku NSA o sygn. akt I FSK 494/17. Sąd podkreślił, że zasada zaufania zawarta ma w takim przypadku […]


Podatnik nie może być obciążony negatywnymi skutkami podatkowymi, zarówno w zakresie należności głównej, jak i odsetek od zaległości podatkowych, w sytuacji kiedy organ podatkowy kilkakrotnie potwierdzał prawidłowość rozliczeń VAT, by następnie zmieniając interpretację przepisów obciążyć go konsekwencjami tej zmiany.


W 2018 r. urzędy celno-skarbowe przeprowadziły o ponad jedną trzecią kontroli mniej niż w 2017 r. Średnio ustalenia na kontrolę wzrosły, ale w sumie ich kwota zmalała o prawie 3,5 mld zł. Tak wynika tak z danych przekazanych DGP przez biuro prasowe KAS. Zdaniem Michała Goja partnera w EY, obecnie UCS-y mogą bardziej świadomie kierować […]


Organy podatkowe przeprowadzają coraz więcej czynności sprawdzających – wskazują eksperci. Efektem jest zmniejszenie liczby kontroli podatkowych, czego dowodem są statystyki MF, z których wynika, że w 2017 r. ich liczba spadła o ponad 20 tys. w stosunku do roku 2016. Przepisy jednak jasno wskazują, że czynności sprawdzające mogą być przeprowadzane tylko w ściśle określonych przypadkach, […]


MF uruchomi w czerwcu pilotaż programu monitoringu horyzontalnego. Będzie to forma współpracy między firmami a KAS. Na początku program będzie dedykowany największym podmiotom. W zamian za udostępnienie danych, firma ma być rzadziej kontrolowana w zakresie VAT i CIT, nie będzie płaciła odsetek i szybciej dostanie zwrot VAT. Pojawiają się jednak obawy co do tego, czy […]


Prezydent podpisał nowelizację ustawy o KAS, która przewiduje m.in., że naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł wystąpić z żądaniem o przekazanie informacji dotyczących kontrolowanego i strony. Ponadto, wprowadza możliwość przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej w razie nieobecności kontrolowanego.