Archiwum tagów: Komisja Europejska

Unijny komisarz ds. gospodarczych i podatków zapowiada, że w marcu rada ministrów finansów UE spróbuje osiągnąć porozumienie ws. opodatkowania firm internetowych. Komisja Europejska zaproponowała 3 proc. podatek od zysków internetowych (m.in. od sprzedaży reklam, czy sprzedaży danych wygenerowanych dzięki informacjom o użytkownikach). Po miesiącach negocjacji pomysł popierają prawie wszystkie państwa członkowskie. Przeciw są jednak Irlandia, […]


Do końca lutego 2019 r. Komisja UE powinna się wypowiedzieć w sprawie polskich przepisów zwalniających z CIT w związku z inwestycjami w Polskiej Strefie Inwestycji. Jeśli tego nie zrobi, nowe przepisy powinny być zawieszone, aż do momentu uzyskania akceptacji. Dlatego firmy, które chcą skorzystać ze zwolnienia z podatkowego, powinny uzyskać decyzję o wsparciu najpóźniej do […]


Komisja Europejska planuje kolejny etap realizacji projektu Unii Rynków Kapitałowych (Capital Markets Union, CMU). 12 marca 2018 r. opublikowała projekt dyrektyw, których głównym celem jest stworzenie kompleksowych ram rozwoju rynku listów zastawnych w UE poprzez uzgodnienie minimalnych, wspólnych standardów harmonizacji opartych na istniejących regulacjach państw członkowskich.


Firmy internetowe takie jak Facebook, Google, Instagram, Uber czy Airbnb powinny płacić 3 proc. od przychodów brutto osiągniętych w unijnym państwie, w którym działają – proponuje Komisja Europejska. Propozycja KE to rozwiązanie tymczasowe, bo docelowy pomysł na opodatkowanie internetowych gigantów jest inny. Państwa członkowskie mają wynegocjować z krajami pozaunijnymi (np. z Chinami, USA, Kanadą) nową […]