Archiwum tagów: Komisja Europejska

24 czerwca 2020 r. ambasadorzy państw członkowskich UE wyrazili wstępnie zgodę na aktualizację przepisów w sprawie opodatkowania akcyzą alkoholu proponowaną przez Komisję Europejską, po wnikliwym przeglądzie ustawodawstwa dotyczącego opodatkowania akcyzą alkoholu. W głównej mierze zmiany mają dotyczyć małych producentów piwa i cydru oraz producentów piw o małej zawartości alkoholu. Doprecyzowane mają również zostać warunki stosowania zwolnień w zakresie alkoholu skażonego / denaturowanego.


19 marca 2020 r. Komisja Europejska przyjęła tymczasowe ramy prawne umożliwiające państwom członkowskim wdrożenie dodatkowych mechanizmów wsparcia gospodarki w związku z postępującą na całym kontynencie epidemią COVID-19. Nowe regulacje nakierowane są na zwiększenie zakresu i wartości wsparcia firm dopuszczalnego w ramach pomocy publicznej, a nakierowane są przede wszystkim na utrzymanie płynności działalności gospodarczej wszystkich rodzajów […]


Unijny komisarz ds. gospodarczych i podatków zapowiada, że w marcu rada ministrów finansów UE spróbuje osiągnąć porozumienie ws. opodatkowania firm internetowych. Komisja Europejska zaproponowała 3 proc. podatek od zysków internetowych (m.in. od sprzedaży reklam, czy sprzedaży danych wygenerowanych dzięki informacjom o użytkownikach). Po miesiącach negocjacji pomysł popierają prawie wszystkie państwa członkowskie. Przeciw są jednak Irlandia, […]


Do końca lutego 2019 r. Komisja UE powinna się wypowiedzieć w sprawie polskich przepisów zwalniających z CIT w związku z inwestycjami w Polskiej Strefie Inwestycji. Jeśli tego nie zrobi, nowe przepisy powinny być zawieszone, aż do momentu uzyskania akceptacji. Dlatego firmy, które chcą skorzystać ze zwolnienia z podatkowego, powinny uzyskać decyzję o wsparciu najpóźniej do […]


Komisja Europejska planuje kolejny etap realizacji projektu Unii Rynków Kapitałowych (Capital Markets Union, CMU). 12 marca 2018 r. opublikowała projekt dyrektyw, których głównym celem jest stworzenie kompleksowych ram rozwoju rynku listów zastawnych w UE poprzez uzgodnienie minimalnych, wspólnych standardów harmonizacji opartych na istniejących regulacjach państw członkowskich.