Archiwum tagów: kodeks spółek handlowych

Już z dniem 1 stycznia 2020 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy Kodeksu spółek handlowych dotyczące dematerializacji dokumentów akcji, tj. zastąpienia papierowych dokumentów akcji elektronicznymi zapisami w odpowiednim rejestrze. Wprowadzane zmiany są wyrazem dostosowania polskiego prawa spółek do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2017/828.


W sierpniu zakończyły się prace legislacyjne nad nowelizacją kodeksu spółek handlowych, która wprowadza do obrotu prawnego nowy typ spółki kapitałowej – prostą spółkę akcyjną. Nowa forma ma charakteryzować się przede wszystkim swobodą i elastycznością przy zakładaniu i likwidacji działalności, liberalizacją podejścia do pozyskiwania kapitału oraz uproszczeniem procesów na przestrzeni całego cyklu funkcjonowania spółki.


Znajdujący się obecnie na etapie opiniowania projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej zakłada przełomowe zmiany w spółkach akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych. Projekt wprowadza obowiązkową dematerializację akcji zarówno publicznych, jak i niepublicznych spółek akcyjnych oraz spółek komandytowo-akcyjnych. Dla spółek posiadających akcje w formie dokumentu papierowego […]


Jednym ze sposobów przyciągania dobrych menedżerów do spółki jest coraz częściej oferowanie im specjalnych pozapłacowych programów motywacyjnych (ang. incentive plans). Programy takie przybierają różną postać, mogą polegać również na oferowaniu menedżerom nabycia pakietów akcji spółki za okazyjną i nierynkową cenę. Taka praktyka może jednak naruszać art. 345 Kodeksu spółek handlowych. Jednocześnie jednak polską specyfiką jest […]


W ostatnich dniach rząd opublikował projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, wyłączającej możliwość wydawania akcji spółki akcyjnej oraz spółki komandytowo-akcyjnej w formie materialnej (dokumentu). Zgodnie z projektem wszystkie akcje takich spółek będą musiały być zdematerializowane (czyli istnieć w formie zapisu elektronicznego), nawet gdyby nie były one przewidziane do obrotu zorganizowanego (np. na giełdzie). Oprócz akcji obowiązkowi […]