Archiwum tagów: Kodeks pracy

Projekt nowego Kodeksu Pracy jest na tyle kontrowersyjny, że nie wiadomo, czy w ogóle wejdzie w życie. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy przyjęła projekt nowego Kodeksu Pracy. To przełomowy dokument, bo obecnie obowiązujący Kodeks Pracy funkcjonuje już 40 lat. Teraz projekt trafi na biurko Minister Pracy i Polityki Społecznej, ale nie wiadomo czy wejdzie w życie. […]


W czerwcu 2017 r. do Sejmu wpłynął prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ma na celu ułatwienie pracownikom realizacji ich uprawnień pracowniczych. Rozwiązania zaproponowane w projekcie wzmocnią ochronę pracowników, bez nakładania dodatkowych obowiązków lub kosztów na pracodawców. Projekt skupia się przede wszystkim na dookreśleniu lub zmianie przepisów związanych […]


W lutym do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, Kodeksu pracy oraz innych ustaw. Proponowane zmiany zakładają – obok postulowanego ujednolicenia standardu identyfikacji płatnika składek poprzez wprowadzenie indywidualnych rachunków składkowych dla każdego płatnika – również nadanie ZUS daleko posuniętych uprawnień w zakresie ustalenia osoby płatnika składek. Przeciwdziałanie outsourcingowi pracowników Rząd poprzez proponowaną […]


Efektywne wykorzystanie ludzkiego potencjału organizacji staje się kluczowym elementem zdobywania przewagi konkurencyjnej. Motywowanie pracowników to (obok rekrutacji, retencji oraz skutecznej komunikacji) jedno z głównych zadań na agendzie współczesnego działu zarządzania zasobami ludzkimi. Motywacja pracowników to nie tylko wynagrodzenie Jak pokazują badania EY, znaczenie poziomu wynagrodzenia dla motywacji nieznacznie spada, a coraz więcej badanych określa jako […]