Archiwum tagów: kodeks postępowania cywilnego

Od 1 stycznia 2016 r. weszły w życie nowe przepisy kodeksu postępowania cywilnego, których celem jest rozszerzenie i upowszechnienie wykorzystania mediacji w sprawach cywilnych, zwłaszcza między przedsiębiorcami. Jest to kolejna próba ustawodawcy wzmocnienia polubownych metod rozwiązywania sporów, które wciąż stanowią znikomy procent wśród sposobów rozwiązywania sporów gospodarczych w Polsce. Nowe obowiązki dla stron oraz sądów […]


Już za miesiąc (3 maja 2012 r.) wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego (ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. Nr 233, poz. 1381). Główną zmianą przewidzianą przez ustawę zmieniającą jest likwidacja postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych i poddanie tych spraw tym […]


W dniu 16 września 2011 r. Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego, która zasadniczo zmienia zasady dochodzenia roszczeń cywilnych. Najważniejszą zmianą przyjętą przez Sejm jest zlikwidowanie odrębnej procedury w sprawach gospodarczych. Oznacza to, iż sprawy między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej zostaną poddane ogólnym regułom postępowania. Jednocześnie, zmianom ulegają także zasady dochodzenia […]