Archiwum tagów: kodeks karny skarbowy

Projekt nowelizacji Kodeksu karnego skarbowego, zaostrzający kary za przestępstwa skarbowe, wprowadza również nowe czyny niedozwolone. Nowymi przestępstwami będą m.in. sprzedaż alkoholu lub papierosów bez banderoli oraz przygotowanie do nielegalnej produkcji bądź magazynowania wyrobów akcyzowych. Karane będzie także nieprzechowywanie ksiąg rachunkowych po likwidacji firmy.


Projekt nowelizacji Kodeksu karnego skarbowego wprowadzający surowsze kary dla przestępców skarbowych przewiduje m.in. ograniczenie prawa do składania czynnego żalu, jak i do korzystania z dobrowolnego poddania się karze. Zdaniem Tomasza Rolewicza z EY spowoduje to, że w większym stopniu niż dotychczas sądy będą angażowane do rozpatrywania spraw karnych skarbowych.


Opublikowany 10 stycznia projekt nowelizacji Kodeksu karnego skarbowego zakłada m.in., że liczba stawek dziennych kary grzywny wymierzanej za przestępstwo skarbowe wzrośnie z 10 do 20, czyli najniższa kara wyniosłaby 1,5 tys. zł, a nie jak obecnie 750 zł. Wzrośnie też górna granica kary grzywny za wykroczenie skarbowe. Dziś jest to dwudziestokrotność minimalnego wynagrodzenia, a po […]


Przedsiębiorca posługujący się lewymi fakturami, dostanie sądowy zakaz prowadzenia działalności. To samo czeka paserów trzymających nielegalne banderole. Ministerstwo Finansów zaproponowało, aby takie właśnie zmiany znalazły się w nowelizacji kodeksu karnego skarbowego, nad którą prace kończy resort sprawiedliwości. Kary za wiele podatkowych przestępstw zostaną zaostrzone i dotkną nawet osób, które dopiero przygotowują się do ich popełnienia. […]


Z art. 35 kodeksu karnego skarbowego wynika, że w uzasadnionych wypadkach sąd może zdecydować o podaniu wyroku do publicznej wiadomości. Z reguły jest to publikacja na internetowej stronie izby administracji skarbowej. Sądy powszechne (wydziały karne) coraz częściej orzekają ten dodatkowy środek karny. To może definitywnie zakończyć karierę skazanego, bo w przyszłości może nie znaleźć nikogo, […]