Archiwum tagów: kodeks karny skarbowy

Nowelizacja Kodeksu karnego skarbowego oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych spowoduje, że jeszcze w 2019 r. dojdzie do radykalnego zaostrzenia zasad odpowiedzialności osób fizycznych oraz spółek. Zapraszamy na webcast EY, podczas którego eksperci omówią szczegółowo zakres i znaczenie zmian dla podatników. Data transmisji: 5 marca 2019 r., godz. 10.00-11.00.


Autorzy artykułu podsumowują zaproponowane przez resort sprawiedliwości zmiany w Kodeksie karnym skarbowym. Ich zdaniem nie dziwi to, że projekt przewiduje podwyższenie kar za niektóre przestępstwa skarbowe, a także wprowadzenie nowych kategorii czynów zabronionych. Kodeks nie był bowiem aktualizowany od ponad 10 lat. Wątpliwości budzą jednak plany ograniczenia prawa do korzystania z czynnego żalu i dobrowolnego […]


Projekt nowelizacji Kodeksu karnego skarbowego zakłada, że czynny żal nie będzie skuteczny, jeśli jakikolwiek organ podejmie czynności zmierzające do ujawnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Może być to więc np. PIP czy ZUS. Z przepisów ma zniknąć fragment o tym, że zawiadomienie o czynnym żalu jest bezskuteczne, jeżeli czynność organu dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o […]


Zgodnie z projektem nowelizacji kodeksu karnego skarbowego jeśli kwota niewpłaconego w terminie podatku przekroczy 112,5 tys. zł, będzie to uznane za przestępstwo skarbowe. Zdaniem Tomasza Rolewicza z EY taka zmiana będzie skutkować dużym przyrostem postępowań przed sądami karnymi. Ekspert zwraca też uwagę, że firma, która znacząco opóźnia się z zapłatą podatku, naraża się na ryzyko […]


Projekt nowelizacji Kodeksu karnego skarbowego, zaostrzający kary za przestępstwa skarbowe, wprowadza również nowe czyny niedozwolone. Nowymi przestępstwami będą m.in. sprzedaż alkoholu lub papierosów bez banderoli oraz przygotowanie do nielegalnej produkcji bądź magazynowania wyrobów akcyzowych. Karane będzie także nieprzechowywanie ksiąg rachunkowych po likwidacji firmy.


Projekt nowelizacji Kodeksu karnego skarbowego wprowadzający surowsze kary dla przestępców skarbowych przewiduje m.in. ograniczenie prawa do składania czynnego żalu, jak i do korzystania z dobrowolnego poddania się karze. Zdaniem Tomasza Rolewicza z EY spowoduje to, że w większym stopniu niż dotychczas sądy będą angażowane do rozpatrywania spraw karnych skarbowych.