Archiwum tagów: kodeks cywilny

W reakcji na uchwałę Sądu Najwyższego stwierdzającą niedopuszczalność wpisywania do KRS prokury łącznej niewłaściwej (czyli takiej, w której prokurent może podejmować czynności jedynie działając razem z członkiem zarządu), Ustawodawca znowelizował Kodeks cywilny, przesądzając o dopuszczalności tego rodzaju prokury. Prokura jest rodzajem pełnomocnictwa udzielonego przez spółkę handlową do podejmowania czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem […]