Archiwum tagów: klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

W opublikowanym właśnie pisemnym uzasadnieniu wyroku sygn. akt II FSK 3242/18 Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że jeśli szef Krajowej Administracji Skarbowej odmawia wydania opinii zabezpieczającej, to musi wyjaśnić podatnikowi, dlaczego do jego działań może mieć zastosowanie generalna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Nie przesądza jednak, czy w jego przypadku klauzula ma zastosowanie.