Archiwum tagów: klauzula przeciw unikaniu opodatkowania

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania mogła zostać wprowadzona w trakcie roku podatkowego (klauzula weszła w życie w połowie lipca 2016 r.). Potwierdził też, że przepisy jej dotyczące mają charakter materialno-procesowy i nie nakładają na podatników żadnych nowych obowiązków materialnoprawnych (sygn. akt II FSK 2594/17).


Resort finansów rozpoczął kolejne konsultacje w sprawie zmienionych przepisów ordynacji podatkowej. Tym razem chodzi o zmienioną od 1 stycznia 2019 r. klauzulę przeciw unikaniu opodatkowania (tzw. generalną) oraz dodatkowe zobowiązanie podatkowe. Podmioty zainteresowane uczestnictwem w konsultacjach mają czas do 3 marca na przesyłanie swoich zgłoszeń do MF.


W trakcie prac legislacyjnych nad nowelizacją ustaw podatkowych wykreślono limit 100 tys. zł korzyści podatkowej, powyżej którego fiskus może stosować klauzulę przeciw unikaniu opodatkowania. Oznacza to, że od 2019 r. organy skarbowe będą mogły po nią sięgać w każdej sprawie, nawet gdy korzyść podatkowa będzie niewielka.


Zgodnie z projektem nowelizacji ustaw podatkowych (druk nr 2860) od 2019 r. klauzula przeciw unikaniu opodatkowania będzie mogła być stosowana również wobec płatników. Dziś organy podatkowe mogą się na nią powołać tylko wobec podatników. Może mieć to istotne znaczenie np. dla agencji pośrednictwa pracy oraz notariuszy, którzy są płatnikami m.in. VAT.


MF chce wprowadzić kolejne klauzule przeciwko unikaniu opodatkowania, mimo że dotychczasowe nie są stosowane. Michał Goj z EY wskazuje, że „nadmierna liczba klauzul może świadczyć o słabości systemu podatkowego.” Dodaje, że rozmiary i złożoność klauzuli generalnej czynią z niej prawie samodzielny obszar regulacji podatkowej, czasami bardziej skomplikowanej niż ustawy, do których klauzula miałaby zastosowanie.