Archiwum tagów: KAS

W ubiegłym tygodniu Sejm przyjął pięć nowelizacji ustaw podatkowych. Wprowadzają one m.in. możliwość zaliczenia do kosztów wynagrodzenia małżonka oraz odliczenia przez podatników PIT i CIT 5 mln zł straty już w 2019 r. Ponadto, zmieniają limit przychodu przy ustalaniu statusu małego podatnika dla celów podatku dochodowego. Do dalszych prac skierowano także nowelizację ustawy o KAS.


W wywiadzie udzielonym dla DGP Przemysław Krawczyk, dyrektor departamentu nadzoru nad kontrolami w MF, wskazał, że projekt nowelizacji ustawy o KAS, który zakłada brak ponownej korekty deklaracji to odpowiedź na zachowania podatników, którzy często przed upływem terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego składają ponownie korektę deklaracji, cofając poprzednią. W praktyce chodzi o ok. 50 dużych firm.


We wrześniu KAS wymieniła automatycznie informacje z innymi państwami (także spoza UE) dotyczące rachunków finansowych podatników za 2017 r. Chodzi o dane takie jak: imię, nazwisko, NIP, adres, państwo rezydencji posiadacza rachunku, numer rachunku, nazwę raportującej instytucji finansowej, saldo rachunku lub jego wartość.


MF odniosło się do tekstów redakcji DGP o zmianach w ustawie o KAS, w których była mowa o uniemożliwieniu cofnięcia skutków kontroli celno-skarbowych. Resort wyjaśnia, że nowelizacja „nie odbierze podatnikom prawa do złożenia korekty deklaracji, ani nie pozbawi ich pozytywnych skutków takiego działania.” Dodaje, że jej celem jest wyeliminowanie sytuacji, w których jedynym powodem złożenia […]


Z projektu nowelizacji ustawy o KAS (druk nr 2905) wynika, że podatnik, u którego zostanie przeprowadzona kontrola celno-skarbowa będzie mógł albo zgodzić się z organem albo wejść w spór, ryzykując odsetkami za zwłokę i sankcją karną. Tomasz Rolewicz z EY wyjaśnia, że „podatnik, który zgodzi się z fiskusem, składając pierwszą pokontrolną korektę, zamknie sobie drogę […]