Archiwum tagów: KAS

Przyjęty przez Rząd projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych przewiduje, że firmy o przychodach powyżej 50 mln euro będą mogły podpisać z fiskusem umowy o współdziałanie. Program ma ruszyć od 1 lipca 2020 r. Firma, która do niego przystąpi, będzie musiała ujawniać KAS bez zwłoki wszelkie istotne dla […]


Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od osób prawnych, ustawy o wymianie informacji z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw. Regulacja dotyczy m.in. raportowania schematów podatkowych oraz obowiązków wspomagającego. Zakłada, że szef KAS będzie miał obowiązek przekazywania informacji o schematach podatkowych transgranicznych organom podatkowym państw członkowskich (oraz w ograniczonym zakresie Komisji […]


Jak podaje redakcja DGP podatnicy mają problemy z odczytaniem załączników z dokumentacją od organu podatkowego spakowanych programami do kompresji plików. Biuro prasowe Krajowej Administracji Skarbowej wyjaśnia jednak, że KAS korzysta ze standardowego darmowego oprogramowania. Zdaniem niektórych ekspertów tak skomplikowany sposób doręczania pism może naruszać przepisy ordynacji podatkowej.


System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR) ruszył w 2018 r., jego głównym zadaniem jest całodobowy monitoring rachunków bankowych. Z danych MF przekazanych PB, wynika że dotychczas system zmonitorował 13,3 mln kont bankowych. Do grupy wysokiego ryzyka zakwalifikowano 14,6 tys. podmiotów. Po analizie danych Szef KAS zablokował na 72 godziny 291 rachunków bankowych (należących do 77 podmiotów) […]


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawierania uprzednich porozumień cenowych. Regulacja wprowadza m.in. nową procedurę rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania dochodów i majątku podatników w UE, zgodnie z dyrektywą (DRM). W projekcie znajdują się również przepisy o tzw. uprzednich porozumieniach cenowych (APA) oraz możliwości dobrowolnej współpracy KAS z podatnikami. […]


Do Krajowej Administracji Skarbowej docierają sygnały o podejrzanych wiadomościach e-mail, w których nadawca przesyła wezwanie do uiszczenia zaległego podatku VAT wraz z numerem konta, na które należy wpłacić należności. Tego typu wiadomości są fałszywe i nie zostały wysłane z serwerów Krajowej Administracji Skarbowej. MF przypomina, że urzędy skarbowe nie wysyłają e-maili z wezwaniem do zapłaty […]