Archiwum tagów: KAS

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji kodeksu spółek handlowych i innych ustaw, który zakłada że od początku 2021 r. akcje posiadane przez akcjonariuszy spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych zostaną przymusowo zdematerializowane i trafią do specjalnego rejestru. Krajowa Administracja Skarbowa będzie mogła wymieniać informacjami gromadzonymi w takich rejestrach z innymi państwami. Wykorzysta je także do zapobiegania przestępstwom gospodarczym.


Nowelizacja RODO, która weszła w życie w maju 2019 r. wprowadziła zmiany w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej. Usunięto przepis upoważniający organy KAS do przetwarzania danych osobowych bez wiedzy i zgody osoby, której dane dotyczą. Po zmianach przetwarzanie danych osobowych przez osoby zatrudnione lub pełniące służbę w KAS odbywa się tylko na podstawie pisemnego upoważnienia […]


Na Stały Komitet Rady Ministrów trafił projekt nowelizacji ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, który wprowadza zakaz nadmiernego opóźniania się z zapłatą należności z tytułu transakcji handlowych. Opóźnienie uznaje się za nadmierne, gdy łączna wartość opóźnionych płatności danej firmy w okresie trzech kolejnych miesięcy przekroczy 500 tys. zł. Za złamanie zakazu będzie groziła nielimitowana kara […]


DGP podaje, że do redakcji systematycznie trafiają e-maile, w których oferowana jest sprzedaż faktur. Faktury z 23 proc. VAT mogą być wystawione m.in. na: transport, reklamę, usługi budowlane, remontowe, informatyczne, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, artykuły biurowe, części samochodowe. Biuro prasowe KAS potwierdza, że wie o tych praktykach i prowadzi działania ukierunkowane na zidentyfikowanie podmiotów uczestniczących w […]