Archiwum tagów: karta praw podatnika

Na konferencji w Sejmie został przedstawiony został projekt ustawy wprowadzający kartę praw podatnika, którą organ podatkowy wręczałby podatnikowi w przypadku wszczęcia postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej. Projekt odwołuje się także do uprawnień Rzecznika Praw Obywatelskich, wskazując m.in., że miałby mieć zagwarantowane prawo do wglądu do akt postępowania administracyjnego i sądowego w sprawach podatkowych […]