Archiwum tagów: JST

Spółka ze 100-proc. udziałem województwa, która wykonuje na podstawie powierzenia czynności związane z zadaniami własnymi województwa, do wykonania których została powołana, nie jest podatnikiem VAT – uznał NSA  (sygn. akt I FSK 587/17). Zdaniem Sądu, jeśli spółka będzie realizować tylko zadania własne jednostki, to będzie działać jako organ władzy publicznej i nie można uznać jej […]


Planowana nowelizacja ustawy o VAT wprowadza nową definicję pierwszego zasiedlenia, a tym samym zmienia przepisy dotyczące zwolnień z podatku dla dokonywanych dostaw nieruchomości. Dla JST jako posiadacza zasobów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ta zmiana może mieć istotne znaczenie.


Ustawa, która weszła w życie z początkiem roku, ma być podstawą stworzenia elektronicznego monitoringu gospodarki odpadami i powinna ukrócić patologie. To jednak nie koniec zmian legislacyjnych dotyczących sektora. Wraz z początkiem roku weszła w życie ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Celem nowelizacji jest między […]


Sprawy związane z centralizacją rozliczeń samorządów, będące pokłosiem wyroku TSUE w sprawie Gminy Wrocław, nie przestają budzić wątpliwości. NSA przedstawił 16 listopada 2017 r. składowi siedmiu sędziów NSA do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości (postanowienie NSA z 16 listopada 2017 r., sygn. I FSK 1237/17). Tym razem NSA zajmie się odpowiedzią na pytanie, czy […]