Archiwum tagów: JPK

Jest już dostępny projekt ustawy odraczającej wejście w życie JPK_V7M – nowa schema ma zacząć obowiązywać od 1 października 2020 r. To już kolejna, ponownie przyjęta przez podatników z ulgą, zmiana terminu – na początek miał to być 1 kwietnia 2020 r., a w związku z epidemią już raz przełożono implementację na 1 lipca 2020 […]


W związku z dynamiczną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce i Europie przedsiębiorcy muszą zmierzyć się z wieloma nieoczekiwanymi wyzwaniami i dostosować działalność do nowych realiów. Sytuacja ta nie pozostaje również bez wpływu na podatki. Rząd planuje szereg zmian, które mają na celu pomóc przedsiębiorcom w zachowaniu płynności finansowej i ułatwić im dostosowanie […]


Od 2020 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie mógł żądać od przedsiębiorców, którzy nie wywiązują się ze zobowiązań wobec kontrahentów przekazania JPK. Wynika to z rozporządzenia ministra rozwoju w sprawie sposobu przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane […]


Transformacja cyfrowa w sprawozdawczości finansowej i podatkowej w Polsce w ostatnich latach robi wrażenie. Administracja postawiła przed przedsiębiorcami bardzo wysokie wymagania i dała bardzo krótkie terminy na dostosowanie się. Jak wskazuje Zbigniew Deptuła, partner w EY wydaje się, że na tę chwilę piłka jest po stronie organów administracji. Powinny powstać zaawansowane narzędzia do analizy danych […]


Z opublikowanego w środę raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że Jednolity Plik Kontrolny (tzw. JPK) wprowadzony w 2016 r. jako narzędzie uszczelniające system podatkowy, usprawnił pracę Krajowej Administracji Skarbowej. O ile w 2015 r. 72,7% kontroli u podatników przynosiło efekty finansowe, to w I połowie 2018 r. skuteczność ta zwiększyła się do 78,1%.


Ministerstwo Finansów zmieniło certyfikat klucza publicznego do wysyłania jednolitych plików kontrolnych. Nowy certyfikat obowiązuje od 23 sierpnia br. Podatnicy muszą zaktualizować system w aplikacjach wykorzystywanych do wysyłki dokumentów. Nowy certyfikat klucza publicznego jest dostępny na Portalu Podatkowym w zakładce pliki do pobrania, pod nazwą Certyfikat klucza publicznego (certyfikat produkcyjny) – od 23.08.2019 r.