Archiwum tagów: jednostka budżetowa gminy

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził w wyroku z 28 marca br., że dom pomocy społecznej, który jako jednostka budżetowa gminy wykonuje jej zadania własne, nie musi mieć kas fiskalnych. Dom pomocy społecznej – jednostka budżetowa – podwykonuje zadania własne gminy, która w tym zakresie nie jest podatnikiem VAT, ponieważ działa jako organ władzy publicznej – podkreślił […]


Sprzedaż opodatkowana VAT realizowana przez zakład budżetowy powinna zostać uznana za czynności opodatkowane gminy, dając jej prawo do odliczenia podatku z faktur dokumentujących wydatki poniesione na budowę oraz utrzymanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Takie stanowisko zajęła Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji z 17 sierpnia 2016 r. (IBPP3/4512-329/16-1/MN). Gmina, jako czynny podatnik VAT, poniosła wydatki na rozbudowę […]


29 września br. zapadnie wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie rozliczeń jednostek budżetowych. Sprawa dotyczy Wrocławia, ale wyrok będzie miał znaczenie dla każdej gminy w Polsce – podkreśla Agnieszka Tałasiewicz z EY. Jeśli Trybunał uzna, że gmina ze swymi jednostkami organizacyjnymi jest jednym podatnikiem, samorządy będą mogły odzyskać miliony złotych. – Jest duże prawdopodobieństwo, że […]


Na 29 września 2015 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyznaczył termin ogłoszenia wyroku w polskiej sprawie C-276/14, dotyczącej kwestii uznania gminy i jej jednostek budżetowych za jednego bądź odrębnych podatników VAT. Wyrok ten będzie miał kluczowe znaczenie dla wszystkich gmin w Polsce, ponieważ może przynieść nowe możliwości uzyskania zwrotów VAT, a także – jeśli Trybunał […]


Gminy i ich jednostki budżetowe nie powinny płacić podatku od nieruchomości ani innych niepodatkowych należności, które zasilają lokalne budżety, np. za zajęcie pasa drogowego – uważa Zarząd Związku Miast Polskich. Dlatego w ocenie zarządu ZMP rozwiązanie zaproponowane w senackim projekcie nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jest niewystarczające. Zaproponowano w nim, aby nieruchomości należące […]