Archiwum tagów: IP Box

Resort finansów w objaśnieniach dotyczących ulgi IP Box wskazał, że inicjatywa, która ma na celu uczynić system podatkowy bardziej konkurencyjny i atrakcyjny, wprowadzająca 5 proc. stawkę podatkową, będzie przysługiwać dopiero w 2020 r. Zdaniem MF podatnik skorzysta ze stawki 5-proc. dopiero w zeznaniu za 2019 r., wtedy będzie mógł wykazać 14-proc. nadpłatę. Organ podatkowy wówczas zwróci […]


W najnowszych objaśnieniach podatkowych dotyczących stosowania przepisów przyznających preferencyjne opodatkowanie dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej – IP Box, resort finansów podnosi, że podatnik może skorzystać z preferencji IP Box, jeśli osiągany przez niego dochód z kwalifikowanych IP podlega opodatkowaniu w Polsce. Oznacza to, że preferencyjną 5 proc. stawkę podatkową podatnik może zastosować wobec dochodu […]


Ministerstwo Finansów w objaśnieniach podatkowych w sprawie IP Box potwierdziło, że preferencje podatkowe w postaci ulgi IP Box oraz ulgi B+R podatnicy mogą stosować w rozliczeniu do jednego roku podatkowego, ale do różnych kategorii dochodu. I tak, ulgę B+R można uwzględnić przy obliczaniu dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych, natomiast ulgę IP Box przy dochodach z kwalifikowanych […]