Archiwum tagów: IP Box

W dniu 12 kwietnia 2019 r. resort finansów opublikował projekt objaśnień dotyczących stosowania przepisów przyznających preferencyjne opodatkowanie 5% stawką podatkową dochodów uzyskiwanych przez podatnika z kwalifikowanych praw własności intelektualnej – tzw. IP Box. Podmioty zainteresowane stosowanie nowej ulgi podatkowej mogą zgłaszać swoje uwagi i opinie do ww. projektu do dnia 10 maja 2019 r.


Ministerstwo Finansów opublikowało projekt objaśnień dotyczący stosowania przepisów wprowadzających ulgę IP Box. Do 10 maja 2019 r. podmioty zainteresowane mogą zgłaszać do niego swoje uwagi. Z projektu wynika m.in., że aby skorzystać z nowej ulgi wystarczy być współwłaścicielem bądź użytkownikiem posiadającym prawa do korzystania z IP na podstawie umowy licencyjnej. Resort potwierdził też, że można […]


Po wejściu w życie ulgi IP Box pojawiły się wątpliwości czy podatnik może stosować łącznie obie ulgi, tj. dotychczasową ulgę B+R i nową IP Box. Wyniknęły one z tego, że IP Box stosuje się do dochodów kwalifikowanych, a wydatki w ramach ulgi B+R odlicza się od dochodu obliczonego na zasadach ogólnych. Ministerstwo Finansów potwierdziło jednak, […]