Archiwum tagów: IP Box

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt objaśnień dotyczący stosowania przepisów wprowadzających ulgę IP Box. Do 10 maja 2019 r. podmioty zainteresowane mogą zgłaszać do niego swoje uwagi. Z projektu wynika m.in., że aby skorzystać z nowej ulgi wystarczy być współwłaścicielem bądź użytkownikiem posiadającym prawa do korzystania z IP na podstawie umowy licencyjnej. Resort potwierdził też, że można […]


Po wejściu w życie ulgi IP Box pojawiły się wątpliwości czy podatnik może stosować łącznie obie ulgi, tj. dotychczasową ulgę B+R i nową IP Box. Wyniknęły one z tego, że IP Box stosuje się do dochodów kwalifikowanych, a wydatki w ramach ulgi B+R odlicza się od dochodu obliczonego na zasadach ogólnych. Ministerstwo Finansów potwierdziło jednak, […]