Archiwum tagów: interpretacja ogólna

W wydanej interpretacji ogólnej z 15 kwietnia 2019 r. MF potwierdziło, że od 1 stycznia 2019 r. komornik nie jest podatnikiem VAT (interpretacja nr PT9.8101.1.2019). Wprowadzone z początkiem roku zmiany w zasadach prowadzenia działalności przez komorników sądowych powodują bowiem, że nie wykonują oni samodzielnie działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT. Relacje komornika z sądem […]


Z początkiem 2018 r. w ustawie o PIT ograniczono krąg osób, którym przysługują 50% koszty uzyskania przychodu (tzw. koszty autorskie). Zmienione przepisy budzą wiele wątpliwości. W związku z licznymi pytaniami w tym zakresie wiceminister finansów Paweł Gruza zapowiedział wydanie interpretacji ogólnej w sprawie podwyższonych kosztów podatkowych, która dotyczyć będzie pracowników-twórców i ich pracodawców wszystkich branż.