Archiwum tagów: interpretacja MF

Minister Finansów wydał interpretację zmieniającą jego dotychczasowe stanowisko dotyczące podstawy opodatkowania usług świadczonych przez pracodawcę na rzecz pracowników za częściową odpłatnością (PT8.8101.92.2016/PBD). Zmieniona interpretacja dotyczyła spółki, która świadczyła odpłatnie na rzecz swoich pracowników usługi dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz usługi dostarczania posiłków. Kwotę odpłatności stanowiła równowartość części kosztów ponoszonych przez Spółkę na nabycie wymienionych usług. […]


Spółka najmująca mieszkanie w celu dalszego podnajmu na cele mieszkalne nie musi doliczać do faktury VAT – wynika z interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (ITPP2/4512-1121/15/AD). Organ podatkowy wyliczył trzy przesłanki, których spełnienie uprawnia do skorzystania ze zwolnienia. Pod uwagę wziąć należy: czy usługi są świadczone na własny rachunek, charakter mieszkalny nieruchomości, mieszkaniowy cel najmu […]


Sporządzanie dokumentacji cen transferowych ma na celu wykazanie, że wartości transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi odpowiadają zasadzie ceny rynkowej i nie prowadzą do zaniżenia podstawy opodatkowania. Jednostka samorządu terytorialnego jest podmiotowo zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych, więc w jej przypadku nie może nastąpić zaniżenie daniny na rzecz fiskusa. Tak wynika z interpretacji Izby Skarbowej […]


Podatnik, który zaciągnął kredyt na firmę, a następnie zrobił sobie przerwę w jej prowadzeniu, może zaliczyć zapłacone odsetki do kosztów. Warunkiem jest jednak, że sprzęt kupiony za pożyczone pieniądze będzie służył w dalszym biznesie. Do takich wniosków doszedł dyrektor katowickiej izby skarbowej (IBPB-1-1/4511-77/15/ZK.)


Wcześniejsze rodzinne ustalenia co do majątku nie powodują automatycznie, że przekazanych zgodnie z wolą zmarłego pieniędzy nie można traktować jako darowizny. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uchylił decyzję odmawiającą siostrze zwrotu PIT od środków ze sprzedaży majątku zmarłego brata i nakazał fiskusowi wyjaśnienie z jakiego powodu nie zgadza się ze zdaniem podatniczki, że otrzymała ona […]