Archiwum tagów: interpretacja indywidualna

W ocenie NSA nie da się rozstrzygnąć w trybie wniosku o interpretację indywidualną wątpliwości dotyczących tego czy w CIT klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania mogła wejść w trakcie roku. Zgodnie bowiem z ugruntowanym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego zmiany w podatkach dochodowych na niekorzyść podatników muszą mieć odpowiednie vacatio legis. Sąd wskazał, że do rozstrzygnięcia tych wątpliwości właściwym […]


Projekt nowej ordynacji podatkowej przewiduje standardową opłatę za interpretację indywidualną w wysokości 40 zł. W niektórych przypadkach może ona jednak wzrosnąć do 2 tys. zł – chodzi o wnioski o interpretację przepisów prawa Unii Europejskiej. Zdaniem ekspertów będzie do dotyczyło m.in. wniosków o interpretację przepisów ustawy o VAT i akcyzy.


Z odpowiedzi wiceministra finansów na interpelację poselską wynika, że MF chce publikować częściej i więcej ogólnych wykładni i objaśnień podatkowych. Ma sie to przyczynić do ograniczenia liczby wydawanych interpretacji indywidualnych. „Ogromna i narastająca z roku na rok (a mierzona już setkami tysięcy) liczba wydanych interpretacji indywidualnych nie sprzyja jasności i pewności prawa z punktu widzenia […]


Redakcja „PB” zapytała MF czy i w jaki sposób zamierza wyegzekwować od podległych sobie organów stosowanie się do wydawanych objaśnień podatkowych w celu np. zmiany błędnych decyzji. Z odpowiedzi resortu wynika, że choć „objaśnienia powinny zostać uznane przez organy podatkowe za wiążące”, to jednak „organy podatkowe działają w ramach autonomii orzeczniczej i podejmują stosowne rozstrzygnięcia”. […]