Archiwum tagów: instytucje finansowe

Przez pierwsze dwa lata funkcjonowania PPK instytucje finansowe nie będą mogły pobierać wynagrodzenia za osiągnięty wynik. Dodatkowo, jeśli osiągnięta przez nie stopa zwrotu nie przekroczy 75 proc. najwyższych stóp zwrotu osiąganych przez fundusze tego samego rodzaju, nie będzie im przysługiwało wynagrodzenie za osiągnięty wynik. Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o PPK (druk nr 3410). […]


Do pierwszego czytania w Sejmie trafił projekt nowelizacji ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (druk nr 3208). Przewiduje on, że instytucje finansowe wystąpią do klientów, którzy założyli u nich rachunki między 1 stycznia 2016 r. a 30 kwietnia 2017 r., z żądaniem złożenia pisemnej deklaracji o tym, jakich krajów są rezydentami. Resort finansów chce, […]


Zgodnie z nowelizacją ustawy o KAS, która w ubiegłym tygodniu została przyjęta przez Sejm, szef KAS będzie miał prawo do żądania informacji od instytucji finansowych w toku postępowania podatkowego. Michał Goj z EY przewiduje, że szef KAS będzie sięgał po nowe kompetencje głównie w tzw. postępowaniach klauzulowych., których teraz zapewne będzie więcej.


Banki przerzucą na swoich klientów koszty, które poniosą, wypełniając obowiązki związane z funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej (STIR). Banki i SKOK-i za kilka miesięcy będą musiały przekazywać informacje o transakcjach dokonywanych na ok. 4 mln rachunków należących do podmiotów kwalifikowanych, czyli np. firm. Dane te trafią do Krajowej Izby Rozliczeniowej, która sporządzi na tej podstawie […]


20 marca br. Prezydent podpisał ustawę o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS). Zacznie ona obowiązywać 1 maja 2017 roku. CRS jest drugą po FATCA regulacją, która zobowiązuje instytucje finansowe do weryfikacji klientów pod kątem ich rezydencji podatkowej oraz raportowania zidentyfikowanych w ten sposób klientów do polskich organów podatkowych. W związku z powyższym na […]