Archiwum tagów: handel paliwami

40 proc. firm nie złożyło w terminie sprawozdania o rodzajach i ilości paliw ciekłych przekraczających granicę Nowelizacja Prawa energetycznego nakłada na przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych, koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą i podmioty przywożące nowy obowiązek sprawozdawczy. Do 20 sierpnia 2017 r. firmy te miały czas na złożenie w Urzędzie […]


W petycji skierowanej do Ministerstwa Finansów przez jedną z organizacji branży paliwowej pojawiła się propozycja likwidacji kaucji gwarancyjnej. Z odpowiedzi MF na petycję wynika, że zmiany są prawdopodobne, jednak nie oznacza to, że kaucja zniknie. Przeciwnie, będzie raczej wyższa. Dorota Pokrop z EY uważa, że nabywców towarów wrażliwych w większym stopniu niż zmiany w kaucji […]


Pakiet ustaw, które mają zapobiegać oszustwom podatkowym w handlu paliwami obejmuje m.in. nowelizację ustawy o VAT. Podstawowa zmiana w tym podatku to wprowadzenie obowiązku zapłaty VAT od nabycia paliw z innych krajów UE na zasadach, jak przy imporcie spoza UE – trzeba go będzie zapłacić do urzędu skarbowego już wtedy, gdy następuje przywóz paliw. Dodatkowe […]