Archiwum tagów: grupy kapitałowe

Krajowa Informacja Skarbowa wyjaśniła w interpretacji, jak firmy należące do grupy kapitałowej powinny w 2018 r. rozliczać wydatki na usługi inwestycyjne. Sprawa dotyczyła spółki z branży nieruchomościowej, która prowadzi działalność w formie spółek celowych, w tym osobowych. Spółka chciała się upewnić, że usługi inwestycyjne nabywane od niej przez spółki osobowe nie podlegają limitowi odliczenia. Dyrektor […]


Od 1 stycznia br. obowiązują ograniczenia w zaliczaniu do kosztów transakcji wewnątrz grup kapitałowych. Chodzi m.in. o usługi doradcze i reklamowe, oraz np. koszty korzystania ze znaków towarowych. Firmy z grup kapitałowych będą jednak mogły uratować koszty dzięki uzyskaniu wiążącego porozumienia cenowego (APA). Dziś uzyskanie takiego porozumienia jest niezwykle sformalizowane i trwa nawet półtora roku […]


W nowelizacji, która obowiązuje od 1 stycznia br. znalazł się przepis niebezpieczny dla wszystkich spółek, które zaciągają pożyczki na działalność. Po zmianie urzędnicy mogą ocenić, czy je stać na pożyczki. Jeśli fiskus uzna, że spółka nie ma zdolności kredytowej, wyrzuci odsetki z podatkowych kosztów. Przepis jest skierowany do grup kapitałowych, ale został tak zredagowany, że […]


12 lipca 2017 r. WSA w Poznaniu wydał orzeczenie (sygnatura I SA/Po 142/17) dotyczące tematu wzajemnych poręczeń w obrębie grup kapitałowych i uchylił wcześniejszą interpretację indywidualną Ministra Rozwoju i Finansów. Spółka wnioskująca o interpretację indywidualną w przedmiotowej sprawie przystąpiła do grupowej polityki poręczeń, polegającej na zabezpieczaniu zobowiązań kredytowych. Polityka poręczeń skonstruowana jest w taki sposób, […]


Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej jako: „UOKiK”), w związku z pojawiającymi się wątpliwościami, po wystąpieniu do służb Komisji Europejskiej, wyjaśnił, że w przypadku podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej ubiegających się o dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych, badanie warunków dotyczących zakazu udzielania pomocy publicznej powinno dotyczyć wnioskodawcy (beneficjanta) oraz grupy podmiotów z nim […]


Transfery aktywów niematerialnych np. sprzedaż baz klienckich, know-how, technologii czy patentów w grupach kapitałowych są powszechną praktyką. Wyceny takich transakcji sprawiają podatnikom znaczące trudności, co może kreować ryzyko podatkowe. Wynika to często z faktu braku konkretnych wytycznych, jak takie wyceny powinny być sporządzane na cele podatkowe. Dodatkową trudnością jest charakter przedmiotu wyceny, który często utrudnia […]