Archiwum tagów: grupa kapitałowa

Spółki z grupy kapitałowej, udzielające sobie wzajemnie poręczeń, uzyskują przysporzenie – nie muszą bowiem ponosić takich kosztów jak w sytuacji, gdy poręczycielem jest podmiot zewnętrzny. W takim przypadku nie zachodzi ekwiwalentność świadczeń. Tak wynika z wyroków NSA o sygn. akt II FSK 1773/17 oraz II FSK 1774/17.


Z projektu objaśnień MF dotyczącego obowiązku raportowania schematów podatkowych wynika, że firmy należące do grupy kapitałowej muszą wdrożyć wewnętrzną procedurę w związku z obowiązkiem raportowania. Dodatkowo Ordynacja podatkowa wymaga  by procedura została zaakceptowana przez członków kadry kierowniczej wyższego szczebla danego podmiotu.


Firmy z międzynarodowej grupy kapitałowej, które za darmo używają jej znanego logo, uzyskują w ten sposób opodatkowany przychód – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 20 lutego br. (0111-KDIB1-2.4010.440.2017.2.PH). Organ podkreślił, że chodzi o rozpoznawalny i renomowany znak towarowy, którego stosowanie przynosi przedsiębiorcy pozytywne skutki i w dłuższej perspektywie pozwoli mu zwiększyć udział […]


12 lipca 2017 r. na stronach rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy nowelizującej ustawy: o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Z perspektywy podmiotów działających w grupach kapitałowych projekt w zakresie zmian CIT przede wszystkim ogranicza możliwości […]


Obowiązujące od początku 2006 r. przepisy o tzw. wiążących porozumieniach cenowych (APA) okazały się przydatne dla biznesu – pisze autor. Porozumienia te dotyczą cen transferowych stosowanych między podmiotami powiązanymi. To rodzaj glejtu dla podatnika, który przedstawia Ministerstwu Finansów metodę kalkulacji takich cen w swojej grupie kapitałowej. W zamian uzyskuje na okres do pięciu lat gwarancję, […]


Parlamentarny zespół na rzecz wspierania przedsiębiorczości i patriotyzmu ekonomicznego proponuje wprowadzenie poprawki do projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Zgodnie z poprawką obowiązek podatkowy u każdego z członków grupy kapitałowej powstawałby z chwilą, gdy przekroczy ona w danym miesiącu kwotę 17 mln zł. W ten sposób podatku nie uniknęłyby sieci z takim modelem biznesowym, […]