Archiwum tagów: grunty rolne

Senat przyjął zmianę ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Zgodnie z nowelizacją każdy, w tym również przedsiębiorcy oraz spółki prawa handlowego będą mieć prawo nabycia nieruchomości rolnej o powierzchni mniejszej niż 1 hektar (w porównaniu do obecnej powierzchni do 0,3 ha). 


Od początku roku nie obowiązuje przepis wprost zwalniający z VAT obrót prawem użytkowania wieczystego gruntów przeznaczonych na cele rolnicze. Ministerstwo Finansów uspokaja, że preferencja nie znikła, ponieważ opodatkowanie transakcji dotyczących użytkowania wieczystego jest traktowane na takich samych zasadach jak obrót własnością. Dlatego, pomimo eliminacji zwolnienia dotyczącego wprost użytkowania wieczystego ziemi przeznaczonej na cele rolnicze ustanowienie […]


Sprzedaż działki pod zabudowę mieszkaniową wymaga zapłaty PIT. Nie można skorzystać ze zwolnienia dla gruntów rolnych, nawet jeśli formalnie ziemia jest tak sklasyfikowana. Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 9 stycznia br. (II FSK 199/12). NSA zgodził się z wcześniejszą oceną wojewódzkiego sądu administracyjnego, że to faktyczne wykorzystanie nieruchomości powoduje utratę rolnego lub […]


Aby przeniesienie własności gruntów rolnych było zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych, ich powierzchnia musi przekraczać 1 ha w chwili dokonania transakcji. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 24 października br. (I SA/Kr 1175/11). Kiedy przy zakupie gruntów rolnych nie ma PCC Jacek Hawrysz Rzeczpospolita 18.11.2011, str. D3