Archiwum tagów: gmina

Samorządy mają problem z rozliczaniem prewspółczynika VAT. Z najnowszych interpretacji podatkowych wynika, że przy jego stosowaniu powinny wybierać tylko te metody, które są wskazane w rozporządzeniu ministra finansów (np. interpretacja nr 0115-KDIT1-1.4012.67.2019.2). Tymczasem z przepisów taki obowiązek nie wynika. W efekcie gminy, na wszelki wypadek, rezygnują z prawa do odliczenia podatku i ryzykują postawieniem im […]


Gmina, która była użytkownikiem wieczystym i która po 1 maja 2014 r. stała się właścicielem nieruchomości, musi zapłacić VAT od opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania we własność. Opłatę należy bowiem traktować jako element ceny za dokonaną już dostawę gruntu – tak wynika z odpowiedzi wiceministra finansów na poselską interpelację nr 29137. Taką wykładnię potwierdzają też […]


W kolejnym wyroku wydanym w tym br. NSA potwierdził, że gmina, która zbywa nieruchomości nabyte wskutek komunalizacji lub spadkobrania, musi rozliczać VAT (I FSK 1795/16). To, w jaki sposób gmina weszła w posiadanie nieruchomości jest bez znaczenia. Istotne jest to, ze że sprzedaż nieruchomości daje jej stałe dochody i wpływa na kształtowanie cen na rynku […]


NSA orzekł, że gmina, zbywając nieruchomość przejętą w spadku lub w ramach komunalizacji mienia państwowego, działa jako podatnik VAT i musi doliczyć go do ceny. Zdaniem sądu, nabycie nieruchomości do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą nie oznacza, że nie mogą one zostać do takiej działalności wykorzystane. Wyrok jest odmienny od tych, które dotychczas wydawały sądy […]


Z rozporządzenia ministra finansów wynika, że podstawową metodą wyliczania prewspółczynnika jest ta, która opiera się ona na kryterium obrotu i przychodów gminy, urzędu gminy lub jednostek budżetowych. Jeszcze w 2017 r. wojewódzkie sądy administracyjne się z tym zgadzały, ale od 2018 r. pozwalają gminom na stosowanie indywidualnych metod, takich jak np. czasowa, powierzchniowa, czy metoda […]