Archiwum tagów: gmina

Samorząd, który oprócz zadań publicznych wykonywał też usługi opodatkowane, powinien stosować proporcjonalne rozliczenie wydatków, nawet gdy przepisy nie określają technicznych zasad takiego rozliczenia. To sedno wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE o sygn. akt C-566/17. Wyrok zapadł w polskiej sprawie i dotyczył stanu prawnego sprzed 1 stycznia 2016 r., czyli okresu kiedy nie obowiązywały jeszcze przepisy o […]


Z kolejnego wyroku NSA wynika, że jednostki samorządu terytorialnego mogą korzystać z różnych metod ustalania proporcji dla celów odliczania VAT, przy czym prewspółczynnik musi odpowiadać specyfice prowadzonej działalności gospodarczej (sygn. akt I FSK 2094/18). Sąd potwierdził tym samym, że ustawa o VAT nie narzuca obowiązku stosowania metody ustalania prewspółczynnika, która została określona w rozporządzeniu ministra […]