Archiwum tagów: gmina jako podatnik

Konieczność odprowadzenia podatku od otrzymanego dofinansowania uzależniona jest od charakteru dotacji i okoliczności faktycznych danej sprawy. Kwestia opodatkowania dotacji budzi w ostatnim czasie wiele wątpliwości. W prawomocnym wyroku z dnia 12 kwietnia 2018 r., sygn. I FSK 2056/17. Naczelny Sąd Administracyjny zajął stanowisko w kwestii opodatkowania dotacji udzielonej na promocję marki. Sprawa dotyczyła Gminy Uniejów, […]