Archiwum tagów: fundusze unijne

5 września 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego INNOMOTO w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Sektorowe programy B+R”. Instrument ten oferuje pomoc publiczną w formie dotacji dla przedsiębiorstw, które planują prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w branży motoryzacyjnej we wskazanych obszarach tematycznych Programu sektorowego. Wsparcie […]


Konkurs, adresowany do dużych przedsiębiorstw, stanowi doskonałą okazję na sfinansowanie projektów badawczo – rozwojowych w formie dotacji z Funduszy UE. W ramach konkursu można także sfinansować linie demonstracyjne / instalacje pilotażowe, które mogą być wykorzystywane komercyjnie bez konieczności zwrotu dotacji w przyszłości. Budżet konkursu to aż 1 miliard PLN! Intensywność wsparcia: •         do 65% kosztów […]


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło drugi konkurs w ramach poddziałania 1.1.1 PO IR „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” adresowany tym razem do dużych przedsiębiorstw. Stanowi on doskonałą okazję do sfinansowania w formie dotacji projektów badawczo-rozwojowych z Funduszy UE. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać w terminie od 14 października do 30 listopada br. […]


Ministerstwo Gospodarki ogłosiło właśnie pierwszy konkurs w ramach działania 2.1 PO IR “Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”, które jest jedną z niewielu okazji na sfinansowanie działań inwestycyjnych dużych przedsiębiorców z funduszy unijnych. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać w terminie od 1 września do 30 października br. Instrument “Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” oferuje […]


Już pod koniec lipca br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosi pierwszy konkurs w ramach działania „Badania na rynek”, które jest jedną z niewielu okazji na sfinansowanie działań inwestycyjnych małych i średnich przedsiębiorstw z funduszy unijnych. Instrument „Badania na rynek” oferuje wsparcie w formie dotacji małym i średnim przedsiębiorstwom, które planują inwestycje ukierunkowane na wdrożenie wyników […]


Zdaniem ministra finansów osoby, które nie płaciły podatku od pensji z funduszy UE, powinny skorygować zeznania i uregulować należność z odsetkami. Kilka lat temu fiskus zgadzał się na zwolnienie z PIT unijnych pensji i wydawał korzystne interpretacje. Z odpowiedzi resortu finansów na pytanie redakcji wynika jednak, że nie chronią one osób zarabiających na unijnych projektach. […]