Archiwum tagów: fundusze unijne

Korzystanie przez przedsiębiorcę z dofinansowania realizowanych projektów B+R lub inwestycji nie wyklucza możliwości skorzystania przez niego z dodatkowego odpisu kosztów działalności badawczo-rozwojowej w ramach ulgi B+R. Kwalifikowana do ulgi może być w takich sytuacjach część kosztów stanowiąca wkład własny przedsiębiorcy w realizację danego projektu B+R i/lub odpisy amortyzacyjne aktywów objętych wcześniej dofinansowaniem w części, w […]


Już wkrótce zakończą się nabory wniosków o dofinansowanie prac B+R dla branż farmaceutycznej, chemicznej, drzewnej i przetwarzania odpadów w Programach Sektorowych w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. To ostatnia w tym roku szansa na skorzystanie z dofinansowania prac badawczo-rozwojowych. Daty zamknięcia naborów to: 7 kwietnia – branża farmaceutyczna – Konkurs InnoNeuroPharm 21 kwietnia […]


Tylko raz w tym roku firmy powalczą o preferencyjne finansowanie z kredytu na innowacje technologiczne, czyli wsparcie z poddziałania 3.2.2 programu Inteligentny Rozwój. Do zgarnięcia jest 400 mln zł. Nabór wniosków będzie trwał do 29 marca. – Z perspektywy przedsiębiorców pozytywnie należy ocenić to, że nie ma minimalnego progu wejścia do programu. Dzięki temu wielu […]


Na przełomie lutego i marca Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomi 4 nabory wniosków w ramach działania 1.2 „Programy sektorowe” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, mające na celu dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych na łączną kwotę 580 mln złotych. O wsparcie będą mogły się ubiegać zarówno duże przedsiębiorstwa jak i podmioty z sektora MSP. Duże przedsiębiorstwa mają […]


Zaledwie 1/4 firm prowadzących działalność badawczo-rozwojową skorzystała do tej pory z jakiejkolwiek formy wsparcia innowacyjności. 96% nie wykorzystało ulgi na nowe technologie. Blisko połowa firm nie jest świadoma, że w styczniu 2016 roku weszła w życie nowa ulga podatkowa na badania i rozwój – wynika z raportu EY „Ulga B+R – korzyść na wyciągnięcie ręki.” […]


Dla podmiotów z sektora MŚP oraz dużych przedsiębiorstw planujących realizację projektów B+R w woj. podlaskim został ogłoszony konkurs w ramach Poddziałania 1.2.1 „Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności w przedsiębiorstwach”. Konkurs finansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa podlaskiego. Sięgnij po wsparcie nawet do 15 mln PLN! Instrument […]