Archiwum tagów: fundusze unijne

Każdy może wysłać opinię w trwających do 8 marca konsultacjach budżetu unijnego, który będzie realizowany po 2020 r. Do 8 marca 2018 r. trwają konsultacje Wieloletnich Ram Finansowych UE na okres po 2020 r., czyli długoterminowego planowania budżetu unijnego. Mają one na celu wskazanie priorytetowych obszarów finansowanych ze środków unijnych. Zebrane opinie zostaną zaprezentowane przez […]


25 sierpnia br. Polski Fundusz Rozwoju (PFR) rozpoczął proces naboru ofert na utworzenie przez duże przedsiębiorstwa funduszy Corporate Venture Capital w ramach Programu BRIdge VC finansowanego ze środków publicznych. Budżet Programu dostępny dla inwestorów to 100 milionów euro, przeznaczone na utworzenie od 6 do 9 funduszy CVC, które samodzielnie będą inwestować w małe i średnie […]


W IV kwartale 2017 r. Ministerstwo Rozwoju ogłosi prawdopodobnie ostatni konkurs w ramach Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). Wsparcie finansowe przeznaczone będzie na tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która będzie służyć prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz […]


Ministerstwo Rozwoju zaktualizowano harmonogram konkursów w ramach Programu Inteligentny Rozwój (PO IR) na 2017 rok. Pojawił się nowy konkurs na wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R. Spośród wszystkich wprowadzonych do programu zmian, najważniejsza z punktu widzenia przedsiębiorców dotyczy ogłoszenia nowego konkursu w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw. Wcześniejsza wersja harmonogramu nie zakładała […]


Od 5 września br. mikro i małe firmy będą mogły składać wnioski o dofinansowanie inwestycji w projekty B+R. Budżet konkursu to 1 miliard złotych. Dofinansowanie jest przyznawane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). BRIdge Alfa jest inicjatywą skierowaną do prywatnych inwestorów, którzy spełniają kryteria mikro lub małych przedsiębiorstw oraz posiadają doświadczenie w inkubowaniu innowacyjnych […]


Od 5 września br. mali i średni przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie inwestycji, które dotyczą wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych w celu wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych wyrobów lub usług. Dotację będzie można uzyskać w ramach Poddziałania 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Badania na rynek”. Budżet konkursu „Badania na rynek” wynosi 1,15 […]