Archiwum tagów: faktura

Od 1 stycznia 2020 r. zmienią się zasady wystawiania faktur do paragonów fiskalnych. Wystawienie faktury dokumentującej sprzedaż zaewidencjonowaną przy zastosowaniu kasy fiskalnej będzie możliwe pod warunkiem, że paragon będzie zawierał NIP nabywcy. Zmianę uzasadniono koniecznością przeciwdziałania praktykom polegającym na wystawianiu tzw. pustych faktur do paragonów pozostawionych przez klientów i zebranych przez sprzedawcę.


Organ podatkowy nie może żądać od podatnika szczególnego dokumentowania wykonania usług niematerialnych (marketingowych) np. poprzez zdjęcia czy wizualizacje, ponieważ ustawodawca nie sformułował takiego wymogu. Nie jest to niezbędne do odliczenia VAT, przesłanką do jego odliczenia jest np. faktura. Tak uznał WSA w Gliwicach w wyroku o sygn. akt I SA/Gl 448/19.