Archiwum tagów: exit tax

Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że natychmiastowa zapłata podatku od niezrealizowanych zysków narusza unijne prawo (sygn. akt C-581/17). Wyrok zapadł w sprawie niemieckiego przedsiębiorcy, który przeniósł się do Szwajcarii, ale ma istotne znaczenie dla Polski. Obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. polskie przepisy o exit tax zakładają bowiem, że – co do zasady – podatek trzeba […]


Jakie obowiązki dotyczące podatku u źródła obowiązują od 1 stycznia, a jakie zostały odroczone? Od jakich aktywów może pojawić się podatek exit tax? Jak przeprowadzać korekty cen transferowych? – redakcja DGP przygotowała tabelaryczne zestawienie kwestii budzące wątpliwości podatników po zmianach, jakie weszły w życie w 2019 r. Dodatkowo wskazano czy MF wypowiedziało się w sprawie […]


Z opublikowanego projektu rozporządzenia MF wynika, że do 7 lipca 2019 r. przedłużony zostanie termin na złożenie przez podatników PIT i CIT deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków. Tego dnia też podatnicy wpłacą podatek należny za miesiące od stycznia do maja 2019 r. Przesunięcie terminu jest związane z trwającymi pracami nad nowymi wzorami formularzy […]


MF wskazało, jak mają wyglądać deklaracje exit tax: PIT-NZ i CIT-NZ. Resort przygotował też dodatkowe formularze: PIT/NZI i CIT/NZI – informacje o wysokości wartości rynkowej składnika majątku, określonej w państwie członkowskim UE do celów opodatkowania równoważnym z polskim exit tax podatkiem w tymże państwie. Dla osób fizycznych przewidziano jeszcze jeden formularz – PIT-NZS.


W dniu 1 stycznia 2019 r. wszedł w życie podatek od niezrealizowanych zysków (exit tax). Dotyczy on zarówno osób fizycznych, jak i prawnych, które będą chciały przenieść swoje aktywa za granicę. Nową daninę będą musiały płacić do 7 dnia miesiąca następnego, przy czym możliwe będzie zawnioskowanie o rozłożenie podatku na raty, maksymalnie na 5 lat.


Do 21 grudnia 2018 r. trwały konsultacje w sprawie przepisów wprowadzających w życie exit tax. Najwięcej wątpliwości wzbudziło opodatkowanie nową daniną osób fizycznych. Nie wiadomo np. w jakim dniu następuje zmiana rezydencji podatkowej, czyli kiedy dokładnie osoba fizyczna powinna zapłacić podatek. Na podstawie zebranych uwag MF ma opracować objaśnienia, jednak data ich wydania nie jest […]