Archiwum tagów: exit tax

Minister finansów opublikował projekt rozporządzenia przedłużającego termin zapłaty podatku od dochodu z niezrealizowanych zysków (tzw. exit tax). Zgodnie z nim podatek będzie płacony dopiero po utracie przeniesionego majątku, tj. po zbyciu lub inne zdarzeniu skutkującym przeniesieniem własności. Jeśli nastąpi to przed 1 grudnia 2021 r., daninę należy zapłacić do siódmego dnia następnego miesiąca. W pozostałych […]


Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że natychmiastowa zapłata podatku od niezrealizowanych zysków narusza unijne prawo (sygn. akt C-581/17). Wyrok zapadł w sprawie niemieckiego przedsiębiorcy, który przeniósł się do Szwajcarii, ale ma istotne znaczenie dla Polski. Obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. polskie przepisy o exit tax zakładają bowiem, że – co do zasady – podatek trzeba […]


Jakie obowiązki dotyczące podatku u źródła obowiązują od 1 stycznia, a jakie zostały odroczone? Od jakich aktywów może pojawić się podatek exit tax? Jak przeprowadzać korekty cen transferowych? – redakcja DGP przygotowała tabelaryczne zestawienie kwestii budzące wątpliwości podatników po zmianach, jakie weszły w życie w 2019 r. Dodatkowo wskazano czy MF wypowiedziało się w sprawie […]


Z opublikowanego projektu rozporządzenia MF wynika, że do 7 lipca 2019 r. przedłużony zostanie termin na złożenie przez podatników PIT i CIT deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków. Tego dnia też podatnicy wpłacą podatek należny za miesiące od stycznia do maja 2019 r. Przesunięcie terminu jest związane z trwającymi pracami nad nowymi wzorami formularzy […]


MF wskazało, jak mają wyglądać deklaracje exit tax: PIT-NZ i CIT-NZ. Resort przygotował też dodatkowe formularze: PIT/NZI i CIT/NZI – informacje o wysokości wartości rynkowej składnika majątku, określonej w państwie członkowskim UE do celów opodatkowania równoważnym z polskim exit tax podatkiem w tymże państwie. Dla osób fizycznych przewidziano jeszcze jeden formularz – PIT-NZS.