Archiwum tagów: energia elektryczna

Projekt ustawy o systemie rekompensat kosztów pośrednich CO2 dla firm energochłonnych przez najbliższe tygodnie będzie przedmiotem prac w parlamencie. W ramach systemu wiele firm z branż energochłonnych będzie miało możliwość uzyskania corocznego zastrzyku gotówki stanowiącego zwrot części poniesionych przez nie kosztów pośrednich uprawnień do emisji CO2.


Na stronie Sejmu jest już rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który przewiduje obniżenie stawki akcyzy za energię elektryczną z 20 zł na 5 zł za megawatogodzinę (MWh). Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, takie obniżenie stawki podatku zapewni, nawet przy spodziewanej podwyżce opłat wprowadzonych przez przedsiębiorstwa energetyczne, utrzymanie łącznych kosztów odbiorców, na poziomie zbliżonym […]


W ocenie wielu ekspertów barierą dla polskiego przemysłu hutniczego są relatywnie wysokie koszty energii elektrycznej, wynikające ze wzrostu cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla i brakiem systemu rządowych rekompensat wydatków z tego tytułu. „Generalnie uprzemysłowione kraje zachodniej części Unii Europejskiej stosują system rekompensat dla firm energochłonnych. W Polsce zaś rekompensat nie ma” – podkreślił w […]


Nie będzie niższej akcyzy od prądu wykorzystywanego przy wydobyciu węgla kamiennego. Z informacji autorek wynika, że nie będzie na to zgody Komisji Europejskiej. Postępowanie notyfikacyjne w tej sprawie zostało w Brukseli zawieszone – potwierdzają przedstawiciele MF i UOKiK. Zasadniczo kopalnie płacą 20 zł akcyzy za każdą megawatogodzinę prądu zużytego przy wydobyciu węgla. W lipcu 2015 […]