Archiwum tagów: EBITDA

Kolejny sąd administracyjny potwierdził, że odsetki od pożyczek i kredytów można zaliczać do kosztów uzyskania przychodów do kwoty 3 mln zł powiększonej o 30 proc. EBITDA (wyrok WSA w Rzeszowie sygn. akt I SA/Rz 253/19). Tym samym sąd nie zgodził się z Dyrektorem KIS, który w wydawanych interpretacjach stoi na stanowisku, że limit 30 proc. […]


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie potwierdził, że w sytuacji, gdy koszty finansowania dłużnego przekraczają w danym roku 3 mln zł, to do kosztów podatkowych można zaliczyć 3 mln zł oraz 30 proc. EBITDA (sygn. akt III SA/Wa 1849/18). Sąd nie zgodził się z fiskusem, zdaniem którego wskaźnik 30 proc. EBITDA należy stosować do całej nadwyżki, […]


Kolejny sąd administracyjny wydał korzystny wyrok dla podatników w sprawie odsetek od pożyczek i kredytów. Potwierdził, że do kosztów podatkowych zaliczana jest kwota 3 mln zł oraz pozostała część nadwyżki kosztów finansowania dłużnego nad przychodami odsetkowymi – do wysokości 30 proc. podatkowej EBITDA (wyrok WSA w Poznaniu, sygn. I SA/Po 699/18).


Przy rozliczaniu CIT w 2018 r. konieczne może być obliczenie podatkowej EBITDA według dwóch różnych wzorów: na potrzeby ograniczenia odliczenia kosztów usług niematerialnych i kosztów finansowania dłużnego (interpretacja nr 0114-KDIP2-2.4010.285. 2018.1.SO). Jakub Walczak z EY wyjaśnia, że wartość limitu dla obu rodzajów kosztów może okazać się dla tego samego podatnika różna nie tylko z uwagi […]