Archiwum tagów: e-Sprawozdanie

Od 1 października 2018 r. roczne raporty można sporządzać tylko elektronicznie i podpisywać je za pomocą e-PUAP lub płatnego podpisu kwalifikowanego. Tak podpisywane sprawozdania po zatwierdzeniu składa się do eKRS. Okazuje się jednak, że elektroniczny rejestr sądowy nie odrzuca sprawozdań finansowych sygnowanych komercyjnym podpisem, który nie jest kwalifikowany. Eksperci wskazują, że użycie niewłaściwego podpisu jest […]


W momencie pojawienia się przepisów obligujących do elektronicznego sporządzania rocznych raportów, powstało wiele wątpliwości. MF opublikowało wzór dla wypełnienia struktur logicznych oraz treść noty podatkowej. Wypełnienie noty podatkowej w spółkach, które nie są podatnikami podatku dochodowego (np. komandytowe) wymagało dodatkowych wyjaśnień a w konsekwencji wpisanie samych zer.